Omwonenden beoogde nieuwe Lidl in ‘t geweer

0
Foto ter illustratie
LOCHEM – De omwonenden van het gasfabriekterrein aan de Julianaweg komen in ‘t geweer tegen een plan om daar een nieuw filiaal van Lidl te bouwen. Ze stuurden een brief naar de college van burgemeester en wethouders om hun tegenargumenten kenbaar te maken. Ze stellen ‘een overlegvorm’ onder leiding van een onafhankelijke voorzitter voor om tot een acceptabele plan voor het terrein te komen.

De brief is verstuurd door de Werkgroep Omwonenden Gasfabriekterrein (WOG). Te lezen is dat bewoners van de Noorderbleek, Berkelplein (Tuindorp) en de bewoners van de appartementengebouwen Flierhof en Brouwershof aan de Noorderwal ‘unaniem’ tegen het plan zijn.

Lees de originele brief van de omwonenden HIER

Presentatie
De buren hekelen niet alleen het plan zelf maar ook de presentatie. Tijdens een inloopavond in gemeentehuis op 12 juli konden veel vragen niet beantwoord worden, zo schrijven ze. Ook waren velen nogal boos dat die presentatie in de vakantieperiode viel.

Plannen
In de brief wordt gewezen op ‘Ontwikkelingsvisie commerciële voorzieningen centrum Lochem’, een ambtelijke notitie uit 2012 en de ‘Structuurvisie 2013’. De bezwaarden vonden daar passages waaruit blijkt dat het gasfabriekterrein geen geschikte plek is voor een supermarkt. Wel zouden daar woningen en/of maatschappelijke voorziening/kantoren kunnen komen. Gesteld wordt dat sommige bewoners van de Noorderwal hun appartementen onder meer kochten in die wetenschap.

Geperst
Over het plan van projectontwikkelaar Ten Brinke om er een grote supermarkt te vestigen schrijven de buren dat het plan de indruk wekt in de beschikbare ruimte geperst te zijn. De achterkant komt volgens hen akelig dicht langs de Molenbeek te staan, waardoor de bomen daar niet zouden kunnen overleven. De bewoners van een deel van de Noorderbleek en Tuindorp zijn bang dat ze tegen een enorme blinde muur aan moeten kijken.

Puntsgewijs samengevat zien de bezwaren er zo uit:
– Locatie niet geschikt
– Verkeersveiligheid in het geding
– Parkeerruimte ontoereikend
– Extra geluidsoverlast
– Fijnstof toename
– Terrein te klein
– Diverse plannen niet op elkaar afgestemd

Parkeren
Wat betreft de parkeersituatie rond een eventuele nieuwe Lidl komen de omwonenden met een berekening waaruit moet blijken dat er onvoldoende parkerenplaatsen te realiseren zijn om aan de norm te voldoen. Die norm is voor supermarkten dat er 4 parkeerplekken per 100 vierkante meter winkel nodig zijn. Dat zou in het geval van de beoogde Lidl 80 plaatsen zijn.

Te weinig
Als daarnaast ook de 83 plaatsen op het naastgelegen Cirkelterrein voor algemeen gebruik behouden moeten blijven leert de som dat er 183 parkeerplaatsen nodig zijn. Volgens omwonenden zijn er slechts 122 ingetekend door de projectontwikkelaar.

Uitstel
Het college krijgt het verzoek om de ter-visielegging van de het plan uit te stellen tot er onderzoek naar nut en noodzaak van de winkel op die plek. De omwonenden stellen de ‘Kop van Oost’ (tussen gemeentehuis en passantenhaven) voor als alternatief. Daarvoor ligt een plan voor uitsluitend woningen. De buren kun zich ook voorstellen dat Lidl naast de Aldi aan de Hanzeweg komt. De daar geplande woningen (met kleinschalige bedrijfsruimte) zouden dan aan de Julianaweg kunnen worden gebouwd.