Nog veel vragen over woningbouw op perceel Stegeman Laren

0
Plankaart van Dorpsstraat 1 in Laren. De wooneenheden zijn in geel aangegeven(kaart: gemeente Lochem/mRO - Berwerking: LochemsNieuws)

LAREN/LOCHEM – In Laren worden voorbereidingen getroffen om het voormalige horecapand van Stegeman aan de Dorpsstraat te transformeren naar een woningbouwlocatie. Maandag bleek dat er onder fracties in de Lochemse gemeenteraad nog veel vragen leven. Het bestemmingsplan werd dan ook nog niet rijp geacht voor besluitvorming. De partijen willen er over twee weken nog eens over in debat met wethouder Marja Eggink en met elkaar.

De huidige horecabestemming van Dorpsstraat 1 moeten worden aangepast om woningbouw mogelijk te maken. De aanvraag is relatief snel opgepakt door de gemeente om te voorkomen dat het grote pand lang leeg blijft staan en omdat de woningbehoefte ook in Laren groot is.

21 woningen

De aanvraag betreft in totaal 21 wooneenheden. Het gaat om 6 appartementen zonder lift boven een commerciële invulling op de begane grond, 5 rijenwoningen, 6 seniorenwoningen met tuin of veranda en 4 geschakelde seniorenwoningen. Hiervan zou een derde deel in de categorie betaalbaar vallen, zo liet een woordvoerder van de gemeente maandag weten.

De raadsfracties zitten nog met vragen over onder meer parkeren, klimaatadaptatie en groen. Omdat er geen sociale huurwoningen in het plan zijn opgenomen wil de PvdA bijvoorbeeld weten of dit elders in Laren wordt gecompenseerd. Volgens wethouder Eggink zou dat kunnen op toekomstige uitbreidingslocaties, maar een garantie geeft ze hier niet op. In Laren is een aantal andere bouwlocaties eveneens in handen van particuliere ontwikkelaars.

Sociale huur

Sociale huurwoningen zouden niet haalbaar zijn omdat het project dan niet rendabel te realiseren is. Dat bracht D66 tot de vraag waarom niet is gekozen om verder de hoogte in te bouwen om de kosten per wooneenheid te drukken. De wethouder zei dat rekening is gehouden met het dorpse karakter van Laren en dat door woningen onder de kap toe te staan al is afgeweken van het gangbare beleid.

Bovendien zouden extra woningen ook extra parkeerruimte vragen. Dit leidde tot een debatje over parkeerbeleid. Aan de Nieuwstad in Lochem is bijvoorbeeld wordt – bij een bouwplan op de plek van de voormalige apotheek – toegestaan dat een deel van de vereiste parkeerplaatsen op de openbare weg wordt gerealiseerd. In Laren kunnen de parkeerplaatsen die nodig zijn voor het nieuwe complex worden gerealiseerd op eigen terrein.

Parkeernorm

In Lochem is op de plek van de voormalige Aldi aan de Zuiderwal van de parkeernorm afgeweken omdat daar vooral goedkope wooneenheden komen voor ouderen en jongeren. De verwachting is dat de bewoners niet allemaal een eigen auto zullen bezitten. Vermoedelijk komt het thema parkeren, in relatie tot meer en goedkoper bouwen, over twee weken opnieuw op tafel.