Nieuwe Lidl splijt zowel coalitie als oppositie in Lochem

0
Zo ziet de nieuwe (grote) Lidl in de wijk Keizerslanden in Deventer eruit (foto: LochemsNieuws.nl)

LOCHEM – Tijdens een debat over de komst van een nieuwe Lidl naar de Julianaweg vlogen maandagavond zowel coalitie- als oppositiepartijen elkaar in de haren. Bij Hamp Harmsen (D66) en Jos Israel (PvdA) gaat het weliswaar overwegend om virtuele haren maar de aanvaring was er niet minder om. Maar ook tussen de coalitiegenoten GB en GroenLinks kwam het tot een botsinkje.

De PvdA is tegen het voorstel om de Lidl te laten verhuizen naar de Julianaweg omdat het volgens de fractie niet past op die locatie. ,,Je kunt het de omwonenden niet aandoen en je kunt het de binnenstad niet aandoen”, zei Israel. Hij wees op de het aantal verkeersbewegingen dat wordt verwacht. Die lijkt in tegenspraak met het verkeersstructuurplan. Dat wil dat het een zogeheten erfweg wordt en daar hoort een maximum aantal van die verkeersbewegingen bij.

Kritiek
Het standpunt kwam de PvdA op kritiek van andere partijen te staan, omdat er al sinds 2012 een bestemmingsplan ligt die een supermarkt op dezelfde locatie mogelijk maakt. De PvdA stemde daar destijds overigens ook al tegen. Vooral Harmsen trok fel van leer tegen de oppositiegenoot. Volgens de fractievoorzitter van D66 gaat het erom of de procedure juridisch juist is gevoerd. Dat is volgens hem het geval. ,,Op politieke gronden tegen zijn is juridisch niet houdbaar”, aldus Hamp Harmsen.

Daarop wierp Israel zijn collega voor de voeten dat D66 ooit heel zeker was van de juridische houdbaarheid van de afschaffing van de huishoudelijke hulp in de gemeente. Dat was tegen het zere been van Harmsen maar door ingrijpen van de voorzitter liep de ruzie niet verder uit de hand.

MmL
Nieuwkomer Meedenken met Lochem (MmL) heeft geen last van een verleden in de Lochemse politiek. Fractievoorzitter Lex de Goede sprak derhalve slechts met ‘de kennis van nu’. Zonder ze te benoemen zei hij dat er alternatieven in de gemeente zijn en dat verkeersveiligheid een lastige kwestie wordt op de gekozen locatie. Hij nam ook de ‘kleine zelfstandige’, die nog niet heeft leren leven met de concurrentie van supermarkten, in bescherming. De conclusie van MmL: ,,Met de kennis van nu zouden we er niet aan moeten beginnen op deze plek. Bezint eer ge begint.”.

GroenLinks
Namens coalitiepartij GroenLinks (GL) had Bernhard Aiking ook stevige kritiek. Hij bestreed niet dat er in 2012 een democratisch besluit is genomen die de komst van een supermarkt aan de Julianaweg mogelijk maakte. ,,Maar toen zijn de kaders gesteld. Als ik naar het plan van nu kijk kan ik niet anders dan concluderen dat er weinig over is van die kaders.” Hij noemde de schaal, de invulling en de verkeersintensiteit. Over dat laatste: ,,De gestelde grenzen komen meteen al in zicht en een goedlopend bedrijf heeft nu eenmaal de neiging om zich te ontwikkelen”, aldus Aiking.

Dat de wethouder van GroenLinks zijn handtekening onder het collegebesluit heeft staan, zoals de PvdA memoreerde, vindt Aiking geen probleem. ,,Wij maken als fractie onze eigen afwegingen”, zo zei hij. Wat GL over twee weken gaat doen, is nog niet bekend.

Meepraten
Annie Visschers van GB hield de collega’s voor dat de raad volgens haar weinig anders kan dan instemmen met het voorstel, ondanks de aandachtspunten die ook zij nog wel ziet. ,,De wethouder heeft eerder al toegezegd dat de omgeving mag meepraten over inpassing en invulling.”

CDA
Het CDA hield zich wat afzijdig van de discussie. Coby Wiltink legde uit dat dit kwam omdat haar fractie er nog niet helemaal uit is. ,,Als we uiteindelijk voor stemmen, gaan we zeker aandacht vragen voor het verkeer, parkeren en eventuele geluidsoverlast door auto’s en winkelwagentjes”, zo kondigde ze aan.

Op de vraag of het college nog iets kan doen om de zorgen van omwonenden weg te nemen, zei wethouder Bert Groot Wesselijk: ,,Alle zorgen? Nee, dat lijkt me ondenkbaar. De omwonenden willen eigenlijk alleen maar woningbouw en dat staat te ver af van onze opdracht om een supermarkt goed in te passen op die locatie.”

Vervolg
Het onderwerp is nog niet van de politieke agenda af. Over twee weken (15 oktober) staat het als debatonderwerp tijdens de raadsvergadering. De PvdA komt dan zeker met een wijzigingsvoorstel. Gezien de bedenkingen van andere fracties komen er mogelijk meer amendementen en/of moties.

Na het debat kan de raad in principe besluiten om er nog diezelfde avond over te stemmen. Maar erg aannemelijk is dit niet. Als wijzigingsvoorstellen worden aangenomen moeten die in het raadsvoorstel worden verwerkt en dat kost tijd. Een besluit valt dan op z’n vroegst pas een raadsvergadering later. Met de herfstvakantie en een begrotingsvergadering in aantocht is nu nog niet geheel duidelijk wanneer dat precies is.

Virtuele stemverhouding

Met VVD, GB en D66 als zekere voorstemmers lijkt de kogel hoe dan ook door de kerk. Deze fractie bezetten 12 van de 23 zetels en dat zou dus voldoende zijn om het collegevoorstel aan te nemen. De omwonenden kunnen daarna naar de Raad van State om het besluit aan te vechten.