Ander bekostigingsmodel Rijk kost Staring College geld

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM/DEN HAAG – In Den Haag ligt een wetswijziging in de week die aanstuurt op een ander bekostigingsmodel voor het voortgezet onderwijs. Dit zou het Staring College in Lochem en Borculo een min van 189.000 euro kunnen opleveren. De wijziging lijkt vooral nadelig uit te pakken voor kleinere scholengemeenschappen en met name in krimpregio’s.

Het voorstel van onderwijsminister Arie Slob heet ‘vereenvoudigd bekostigingsmodel voortgezet onderwijs’. De Onderwijsraad heeft aangedrongen op  vereenvoudiging zodat de bekostiging beter inzichtelijk, minder complex en minder onbedoeld sturend wordt. Op dit moment kan het gebeuren dat op zich gelijke leerlingen niet overal gelijk worden bekostigd.

Tegen
De VO-raad – de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs – heeft in meerderheid voor het voorstel gestemd. Het Staring College heeft daar overigens een tegenstem laten horen. De school ontvangt jaarlijks 15.444.000 euro van het Rijk en zou bij invoering van het nieuwe model 189.000 euro achteruit gaan. Dit komt neer op 1,2 procent van het budget. In het voorstel worden alleen verschillen boven 3 procent gecompenseerd.

Bestuurder Nico Woonink van het Staring College zegt desgevraagd ongelukkig te zijn met het voorstel zoals dat er nu ligt. ,,Je zou kunnen zeggen dat als andere scholen met minder toekunnen, wij dat ook zouden moeten kunnen. Maar minder geld is uiteraard nooit goed voor het onderwijs”, zo zegt hij.

Stapeling
Woonink wijst op een stapeling van financiële nadelen die op de school af komen en die samen pijn kunnen gaan doen. Daaronder de verevening die is afgesproken bij de invoering van passend onderwijs, maar ook de krimp waar de school mee te maken krijgt speelt een rol. ,,Ook bij minder leerlingen lopen veel vaste kosten gewoon door. Die gaan dan zwaarder op de begroting drukken”, aldus Woonink.

Scherpe kantjes
Hij benadrukt dat het berekende nadelige saldo van 189.000 euro niet in beton is gegoten. Hij denkt dat de scherpe kantje er nog af zullen gaan als het voorstel wordt aangenomen en verder uitgewerkt. ,,Dat zie je vaak bij nieuwe maatregelen. Tijdens bespreking van de details komen er negatieve effecten aan het licht en die worden dan vaak gedempt.”

Het voorstel van de minister kent al maatregelen die moeten zorgen voor een ‘zachte landing”.

CDA-vragen
De kwestie kwam maandagavond (1/10) aan de orde in de gemeenteraad van Lochem omdat de CDA-fractie daar vragen over stelde. Hermien Wisselius vroeg het college of het op de hoogte is van de financiële gevolgen voor het Staring College en of er geageerd is tegen het voorstel van de minister.

Ondersteunen
Wethouder Henk van Zeijts zei het probleem te kennen. Tijdens een internetconsultatie, die tot vorige week liep, is noch door de gemeente noch door de school gereageerd. Van Zeijts vindt dit ook geen taak van de gemeente. Wel heeft de wethouder contact gehad met de schoolleiding. ,,Verzet tegen het nieuwe bekostigingsmodel moet primair van de school zelf komen, maar als er actie wordt ondernomen gaan we in overleg wel bekijken of we die als gemeente kunnen ondersteunen”, aldus Van Zeijts.

Provincies
De operatie zou budgetneutraal moeten verlopen maar dat blijkt met name voor scholen in plattelands-gebieden lang niet altijd op te gaan. Nadelige effecten treden vooral op voor scholen in het noorden en oosten van het lang. Een aantal provincies met krimpregio’s, waaronder Gelderland, hebben een brief naar het ministerie gestuurd waarin wordt gewezen op de mogelijk nadelige effecten. Die komen vaak bovenop andere nadelen voor kleine scholengemeenschappen op het platteland. Dit kan op den duur leiden tot sluiting van scholen, waardoor leerlingen verder van school komen te wonen.

Lees HIER de brief van de provincies aan het ministerie van OCW (pdf-bestand)