Nieuwe gemeenteraad van Lochem geïnstalleerd

0
Zo dicht bij elkaar zien we de gemeenteraad van Lochem even niet. Deze foto is van vlak na de verkiezingen. Omdat drie raadsleden wethouder zijn geworden is de samenstelling nu iets anders. (archieffoto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Na het afleggen van de eed of belofte door alle leden heeft Lochem sinds donderdagavond (29/3) weer een gemeenteraad.

Burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve vergeleek de raadsleden met topsporters. ,,U bent verkozen om volksvertegenwoordiger te zijn. Bij sportevenementen als de Olympische Spelen mogen alleen de besten het land vertegenwoordigen. Ik zie u ook een beetje als de besten en dus vertegenwoordigt u het volk in deze ”, zo klonk het in de raadszaal, waar de publieke tribune goed gevuld was met onder meer gezinsleden van de raadsleden.

Democratie
Van ‘t Erve hield de raad ook voor dat de democratie nooit af is. ,,Daar moeten we aan blijven werken. Net als aan onze eigen organisatie. Aan de voorkant moeten we steeds sneller en beter opereren”, aldus de burgemeester. Hij refereerde aan het gisteren gepresenteerde rapport ‘De Staat van de Raad’, waarin sprake is van de burger als klant die een ‘klantenreis’ aanvangt.

De term ‘klantenreis’ komt uit de commerciële marketing en wil dat bedrijven en organisaties de reis van de klant vanuit diens belang bekijken en niet vanuit eigen belang.

Energietransitie
Wat betreft de inhoud wees Van ‘t Erve op een tweetal klussen die op de gemeenteraad afkomen. Dat zijn de invoering van de Omgevingswet en de energietransitie. Wat dat laatste betreft speelt er momenteel veel, zoals donderdag het besluit om de gaskraan in 2022 helemaal dicht te draaien.

Blijf aan de bal
De burgemeester daarover: ,,De gebeurtenissen volgen elkaar snel op. De boodschap aan de gemeente is volgens mij: ‘Blijf aan de bal.” En verder: ,,Dat is beter dan dat anderen voor ons beslissen. Laten we het de route samen met onze inwoners en bedrijven uitstippelen voordat we dingen opgelegd krijgen.”

Het nieuwe raadslid Hermien Wiselius van het CDA was verhinderd. Haar installatie volgt bij de eerstvolgende gelegenheid. Dat is de politieke avond van 23 april.

Wethouders
De samenstelling van de raad gaat overigens nog wel veranderen, want vanuit het midden van fracties die het nieuwe college gaan vormen worden nog wethouders gekozen, als niet wordt gekozen voor externen. Als het zo ver is worden nieuwe raadsleden benoemd die de wethouders vervangen.