Nieuwe coalitie: ‘Dichtbij, duurzaam, doen’

0
De fractievoorzitters van coalitiepartijen overhandigen het onderhandelingsresultaat aan burgemeester Sebastiaan van 't Erve. Met vlnr: Erik Haverkort (VVD), Jolande van Borrendam (GL) en Marja Eggink (GB) (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Het coalitieakkoord dat GB, GroenLinks en VVD woensdag (9/5) presenteerden heet ‘Dichtbij, duurzaam, doen’. Vier jaar geleden was de titel ‘Koersvast en betrokken’. Ondanks dat laatste foeteren veel Lochemers nogal op de gemeente. De gerechtigde hamvraag was nu dus: Wat gaat er veranderen?

Een deel van het antwoord op die vraag staat al in het akkoord zelf en luidt: geld. Vanaf 2019 komt er 250.000 euro per jaar beschikbaar voor het ondersteunen van zogeheten bewonersinitiatieven. Uit de opmerkingen van onder de fractievoorzitters van de coalitiepartijen is verder te destilleren dat de gemeente gemakkelijker aanspreekbaar moet worden voor iedereen en dat in makkelijk te begrijpen taal moet worden gecommuniceerd.

Het integrale coalitieakkoord is onderaan dit bericht te lezen of te downloaden…

Actief opzoeken
Hoe je de inwoners – zelfs zij die weinig tot niets hebben met de lokale politiek – bereikt is nog niet helemaal helder. ,,We willen de mensen in ieder geval actief opzoeken. En de gemeente moet heel benaderbaar zijn. Dichtbij dus”, aldus Marja Eggink van Gemeentebelangen.

De daadwerkelijke vormgeving van de ‘glasnost’ is een opdracht die het college meekrijgt dat vanaf aanstaande dinsdag aan de slag mag. Dan wordt ook de portefeuilleverdeling duidelijk.

Duurzaam
Op het gebied van duurzaamheid gaat de nieuwe coalitie zich in eerste instantie richten op al bestaande visies en plannen. Zo ligt er de visie ‘Lochem Verbindt Prachtig’. Verder zijn er de CleanTech Agenda, het Gelders Energieakkoord en de klimaatafspraken van Parijs. Klimaatneutraliteit en een schone, duurzame economie zijn de doelen.

Als het gaat om klimaatneutraliteit streeft Lochem officieel nog altijd naar 2030. In het coalitieakkoord komt dat jaartal overigens niet voor. Fractievoorzitter Jolande van Borrendam noemde het tijdens de presentatie nog wel. ,,Daar houden we aan vast”, zei ze.

Lokale lasten
Duurzaamheid gaat geld kosten. Zeker nu ook de gaskraan langzaam dicht gaat. De fractievoorzitters wagen zich niet aan een voorspelling over wat dit gaat kosten. En al helemaal niet aan een voorspelling of de burger via de lokale lasten de rekening gepresenteerd krijgt.

Economische Agenda
De economische agenda 2016 blijft wat de coalitie betreft overeind. Het plan wordt zelfs nog eens opgepoetst. Fractievoorzitter Erik Haverkort van de VVD zegt dat het vorige college al de nodige stappen heeft gezet. ,,De wethouders moeten meer naar buiten en eind 2019 moet tijdens de evaluatie blijken of dit is gelukt. Er is overigens meer dan persoonlijk contact met ondernemers”, aldus Haverkort.

Het vorige college kreeg eerder de opdracht om er naar de streven om alle ondernemers persoonlijk te bezoeken. Door de werkdruk bleek dit nagenoeg onmogelijk. Een vierde wethouder had uitkomst kunnen bieden maar daarvoor is dus niet gekozen.

CDA
Tijdens de perspresentatie van het coalitieakkoord kwam even ter sprake dat de formatiepogingen met vier partijen werd gestart. Het CDA moest al na korte tijd afhaken. Formateur Bart Jan Wilschut noemde het vertrek van de christen-democraten ‘niet het leukste moment van de formatie’.

Het CDA gaf eerder aan dat het vertrek niet vrijwillig was. De overgebleven partijen willen er weinig over kwijt. Marja Eggink: ,,Er was geen politiek draagvlak voor samenwerking met het CDA.”

Belevingscentrum Achterhoek
Lochem is volgens het coalitieakkoord bezig met het binnenhalen van een ‘Belevingscentrum Achterhoek’. Dat is een idee van de Stichting Achterhoek Toerisme. Dat wil een aantal VVV’s in de regio ombouwen tot belevingscentra. Lochem is in de race om een van de 5 á 6 pilotprojecten te worden. De transitie van de VVV kost volgens de Stichting Achterhoek Toerisme tussen de 40.000 en 80.000 euro.

Bijstand
In het coalitieakkoord wordt aandacht besteed aan de Participatiewet. De problemen met Delta en Het Plein worden angstvallig vermeden maar er wordt wel een verwachting gewekt jegens bijstandsgerechtigden. Die zouden volgens de coalitie meer kansen moeten krijgen om iets bij te verdienen. Lochem zou kunnen aanhaken bij een pilot die elders al loopt, zo wordt gesteld.

In de praktijk is er volgens de laatste signalen van het ministerie van SZW geen ruimte meer voor nieuwe pilotgemeenten. Bovendien zijn elders juist problemen met bijverdienen en ondernemen in de Bijstand. Dat strookt niet met de regels van de Participatiewet. De Lochemse coalitie noemt het ‘een ambitie’ en wil uitgezocht hebben wat de mogelijkheden zijn.

Extra raadsvergadering
In een extra raadsvergadering op 15 mei lichten Gemeentebelangen, VVD en GroenLinks het coalitieakkoord toe. Dan komt ook de oppositie aan het woord. Ook worden de nieuwe wethouders dan officieel voorgedragen voor benoeming. Dit zijn Bert Groot Wesseldijk (Gemeentebelangen), Eric-Jan de Haan (VVD) en Henk van
Zeijts (GroenLinks).

LochemsNieuws probeert zo snel mogelijk een reactie te presenteren van de oppositiepartijen in de gemeenteraad.