Lokale lasten Lochem wijken nauwelijks af van gemiddelde

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – Uit interactieve kaarten van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) blijkt dat de gemeente Lochem uitgerekend voor huurders erg duur zou zijn als het gaat om lokale lasten. Wethouder Bert Groot Wesseldijk (financiën) sloeg aan het rekenen en vindt dat het COELO de plank misslaat.

Afval
Om een lang verhaal kort te maken: het COELO gebruikt een rekenmodel waarin wordt aangenomen dat inwoners hun afvalcontainers veel vaker (15x) aan de weg zetten dan in werkelijkheid het geval is (gemiddeld 9x). Daarmee is het verschil met andere Achterhoekse gemeente te verklaren. Een verschil dat in de praktijk dus niet bestaat aldus Groot Wesselijk.

Wethouder Bert Groot Wesseldijk

Perspectief
De financiële man zette de cijfers in historisch perspectief en vergeleek de tarieven met die van Berkelland, Bronckhorst, Hof van Twente en Rijssen-Holten. Voor woningeigenaren – die OZB betalen – wijkt de lastendruk nauwelijks af van die van andere gemeenten in de regio. Dat vindt ook het COELO. Alleen Rijssen-Holten is dan een stuk goedkoper en Berkelland een fractie. Bronckhorst en Hof van Twente zijn juist duurder.

Rioolheffing
Huurders betalen geen OZB en als je die component eruit haalt lijkt Lochem ineens fors duurder te zijn dan omliggende gemeenten. Dat komt deels door de relatief hoge rioolheffing. Volgens de wethouder komt dit omdat Lochem nog niet heel lang geleden overal in het buitengebied persleidingen heeft laten aanleggen. ,,Door die keuze zijn we op dit vlak inderdaad wat duurder, al zie je dat we de tariefstijgingen relatief laag weten te houden”, zegt Groot Wesseldijk.

Door het rekenmodel van COELO lijkt de gemiddelde Lochemer veel kwijt te zijn aan afvalstoffenheffing. Groot Wesselijk berekende dat de gemiddelde Lochemer 64 euro per jaar goedkoper uit is dan het COELO becijferde. Wie de container minder vaak aan de weg zet bespaart geld.

Wat betaalt een huurder aan lokale lasten?
In de tabel hieronder is te zien wat een huurder in de gemeente Lochem betaalt aan lokale lasten. Ook zijn de prijsverschillen vanaf 2014 te zien. Ter vergelijking: een woningeigenaar betaalt in 2018 762 euro.

Overigens kunnen de allerlaagste inkomens kwijtschelding van deze lasten aanvragen.

Tarief: 2014 2015 2016 2017 2018
afval 232 214 197 171 198
riolering 284 293 301 304 308
Totaal: 516 507 498 475 506