Nettelhorst verzet zich fel tegen fusie met Barchschole [update]

0
Blik op het natuurlijk ingerichte schoolplein van de Daltonschool in Nettelhorst. (eigen foto)

NETTELHORST/LOCHEM – Ouders van leerlingen van de Dalton Basisschool Nettelhorst en de buurtvereniging Nettelhorstbelang verzetten zich fel tegen het fusievoorstel van Stichting Poolsterscholen. De fusie met De Barchschole in Barchem zou sluiting van de Nettelhorstschool beteken. Dit wordt door bestuurder Dick Loman van Poolsterscholen bevestigd. Nettelhorst onderzoekt nu mogelijke samenwerking met een andere scholenkoepel in de regio.

[update: onderaan dit bericht is een reactie van directeur Taco Houkema van de school in Nettelhorst toegevoegd]

Tijdens een donderdagavond gehouden ouderavond kwamen veel emoties los toen Loman de fusieplannen en de consequenties hiervan uit de doeken deed. Nadat vrijdag eerste Poolsterscholen met een persbericht kwam, lieten oudergeleding van MR en Nettelhorstbelang weten niet akkoord te gaan met de fusie en hun eigen plan te trekken. ‘Links of rechtsom, de school zal blijven bestaan in het belang van de kinderen en van de buurt’, zo klinkt het.

Niet gehoord

Merel Pais-Leeflang zegt dat Nettelhorst zich niet gehoord voelt en vasthoudt aan het toekomstplan dat de MR zelf heeft gemaakt. Hierin ligt het accent op de eigenheid van de school en het belang voor de leefbaarheid in de buurtschap. Er wordt nu snel contact gezocht met andere onderwijskoepels. Op een inderhaast opgesteld lijstje staan zes gegadigden, waaronder de koepel voor speciaal onderwijs in de gemeente Lochem en een Overijsselse koepel voor katholiek onderwijs, waarvan ook de Joppeschool deel uitmaakt.

Met de sluiting van de school in Nettelhorst zou ook het op Dalton-leest geschoeide onderwijs verloren gaan, zo benadrukken de ouders. Dick Loman van Poolsterscholen is het daar niet helemaal mee eens. “Er zijn meerdere scholen die veel kenmerken van het Daltononderwijs hebben overgenomen. Dat geldt vooral ook voor De Barchschole. Ook het buitenonderwijs speelt daar een steeds grotere rol.”

Buitenonderwijs

Merel Pais-Leeflang is het daar niet mee eens. “Wij zijn al een paar jaar bezig met buitenonderwijs en zijn zelfs gecertificeerd. Ons schoolplein is helemaal natuurlijk ingericht, we houden kippen en door de kinderen hutten te laten bouwen, leren ze bijvoorbeeld in de praktijk dat lengte maal breedte maal hoogte tot het aantal kubieke meters leidt. We zijn echt veel verder dan Barchem.”

Het team van de Nettelhorster school onthield zich donderdag van commentaar op de voorgestelde fusie. Voor hen is Stichting Poolsterscholen de werkgever. De medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en twee leden van het team. Als alleen de oudergeleding tegen de fusie stemt, dan staken de stemmen en ontstaat volgens Loman een nieuwe situatie. “Dan moeten we opnieuw naar de tekentafel”, zegt hij. Hij ziet een fusieproces als een onderhandelingstraject waarbij je kunt overleggen over het overeind houden van specifieke kenmerken van de betrokken scholen. “Zo kun je elkaar zelfs versterken”, aldus de bestuurder. Hij zegt dat medewerkers in vaste dienst van de stichting dat ook gewoon kunnen blijven als ze dat willen.

Begrip

Loman zegt de emoties in de buurtschap wel te begrijpen. “Dit is niet iets wat je graag doet en ik vind het ook oprecht vervelend, maar we zijn gehouden aan wet- en regelgeving. Ik begrijp heel goed dat de school een belangrijke rol speelt in Nettelhorst, maar wij gaan daar niet over. Dat is iets van de gemeente.” Hij zegt verder dat een overgang naar een andere koepel technisch zeker mogelijk is. “Dat heeft wel allerlei gevolgen. Ik heb donderdagavond aangegeven dat ik begrip heb voor zo’n stap en dat ik bereid ben daarbij te helpen als dat kan en nodig is.”

De buurt gaat de gemeente om steun vragen bij de uitvoering van het eigen toekomstplan. Tijdens eerdere gesprekken met wethouder Wendy Goodin is met name het belang voor de leefbaarheid onderstreept. De wethouder stelt zich momenteel op de hoogte van de laatste ontwikkelen en gaf aan maandag te willen reageren.

Teller

Marel Pais-Leeflang zegt: “De opheffingsnorm van 41 leerlingen houdt in dat je daar drie jaar lang onder mag zitten voordat sluiting onvermijdelijk wordt. Wij hebben nu voor het eerste jaar 36 leerlingen. Als we erin slagen om zeven extra leerlingen aan te trekken gaat de teller opnieuw lopen.” De afgelopen maanden werden wel ouders gevonden die geïnteresseerd waren om hun kinderen aan te melden, maar die zagen daarvan af vanwege de onzekerheid over het voortbestaan van de school.

Reactie docententeam:

Het leerkrachtenteam van de school conformeert zich vooralsnog aan het fusievoorstel van de Poolsterscholen. Directeur Taco Houkema zegt te snappen hoe het bestuur erin staat. “We blijven strijdvaardig en zijn ervan overtuigd dat we binnen drie jaar kunnen voldoen aan de gestelde eisen van leerlingenaantal en kwaliteit van onderwijs, maar dat betekent dat Poolster er die drie jaar geld bij moet leggen. Ik snap dat dit moeilijk ligt. Het idee van fusie met Barchem is vanuit de stichting heel begrijpelijk”, aldus Houkema die benadrukt dat Poolster voor hem en zijn team de werkgever is.

“We hebben op de eerste plaats hart voor de school en voor de kinderen en hebben de afgelopen tijd veel acties ondernomen om het tij te keren. ” Hij wil niet vooruitlopen op de stemming in de MR over het fusieplan. De twee vertegenwoordigers van de ouders zijn duidelijk tegen. Hoe de leerkrachtengeleding van de MR gaat stemmen is nog onderwerp van overleg.”

Taco Houkema laat weten de verhoudingen tussen het team en de ouders, maar ook tussen hem en bestuurder Loman goed zijn. We hebben voortdurend overleg. Ik ben hier vorig jaar binnengehaald als ‘verbinder’. Die taak wordt nu heel concreet.”