Veel kritiek op busverbinding Borculo-Deventer

0
Daar gaat-ie: Buslijn 56 in december 2021. Toen viel het doek (foto: LochemsNieuws)

HARFSEN/LOCHEM – De busverbinding tussen Borculo en Deventer verdween eind 2021 van het toneel. Veel protesten en lobbywerk zorgden ervoor dat de toenmalige lijn 56 afgelopen december terugkeerde als lijn 57. Maar in sterk versoberde vorm. Er is veel kritiek op de huidige verbinding bleek vrijdagmiddag tijdens een door de PvdA Lochem belegde bijeenkomst in Dorpshuus Hoeflo in Harfsen.

De verschillen tussen de oude en de nieuwe verbinding zijn groot. De half-uursdienst van weleer werd een uursdienst. Bovendien rijden er ‘s avonds en in het weekeinde geen bussen. Een veelgehoorde klacht is ook dat bussen in de ochtendspits vaak doorrijden omdat ze er niemand meer bij kan. De inzet van een extra bus was vroeger heel normaal maar lijkt nu niet meer te organiseren zijn.

Zware delegatie

De lokale PvdA kreeg een zware delegatie op de been. Kamerlid Habtamu de Hoop kwam naar Harfen, net als de top-3 van de provinciale kandidatenlijst voor de verkiezingen van woensdag. Onder hen ook gedeputeerde en lijsttrekker Peter Keris. In totaal meldden zich ruim twintig mensen voor het gesprek. En die hadden veel klachten over de staat van het openbaar vervoer in de gemeente.

In een dorp als Harfsen komt de verslechtering extra hard aan. Daar is de bus voor veel mensen letterlijk een levensader. Dit geldt met name voor ouderen die voor vrijwel alles op reis moeten, zoals een bezoek aan de huisarts of tandarts. De uursdienst zorgt vaak voor lange wachttijden. Een medewerkster van Vluchtelingenwerk en een moeder van een gezin dat zij begeleidt meldden hetzelfde soort problemen. Sporten in andere kernen wordt voor de kinderen haast onmogelijk omdat er in het weekend helemaal geen openbaar vervoer beschikbaar is.

Overstap

Dit vermindert de zelfredzaamheid en in het ergste geval remt het ook de integratie van statushouders. Elke keer hulp inschakelen is belastend voor alle betrokkenen en zou niet nodig zijn als het OV op orde is. Jongeren die in Deventer, Apeldoorn of Nijmegen studeren klagen over de krappe overstaptijd in Deventer. “Het lijkt net of de vervoersmaatschappijen ons daarmee willen pesten”, verzuchtte iemand. De bus missen was tot en met 2021 te overzien omdat er 30 minuten weer eentje kwam. Nu moet je meteen een uur wachten en in de vooravond blijf je soms zelfs in Deventer steken omdat de bussen niet meer rijden.

Een ouder van een samengesteld gezin zei zich vaak een taxichauffeur te voelen door alle ritjes die nodig zijn om de vijf kinderen op de juiste tijd op de plaats van bestemming te krijgen. Uit die hoek kwam ook de suggestie om mee te denken met het vervoersbedrijf. Bijvoorbeeld over minder haltes. “We zijn hier wel gewend dat we een stukje moeten fietsen om bij een bushalte te komen, dus dat hoeft het probleem niet te zijn”, zo klonk het.

Kloof

De discussie werd breder getrokken en kwam op de veelbesproken kloof tussen Randstad en de rest van Nederland. Twee derde van alle Nederlanders woont buiten de Randstad, maar bijna twee derde van de investeringen in het openbaar vervoer landt bij projecten als de Noord-Zuidlijn in Amsterdam en een peperdure brug bij Rotterdam.

De PvdA-politici erkennen dit en Habtamu de Hoop zei vrijdag: “Ik durf gerust te stellen dat wij dit probleem in Den Haag hebben aangezwengeld. Ik zie sommige andere partij ook wel bewegen, waaronder het CDA. Maar met name de VVD beweegt nog niet mee en lijkt het contact met de regio’s buiten de Randstad te zijn verlopen.” Dit leidde bij een van de aanwezigen tot een oproep aan alle Kamerleden uit Noord- en Oost-Nederland om samen een vuist te maken. “Het maakt me niet uit welke partij het doet, als het maar verbeterd wordt”, zei iemand. Het Eefdese Kamerlid Erik Haverkort (VVD), Caroline van der Plas (BBB) uit Deventer en Pieter Omtzigt uit Enschede werden met name genoemd.

Drempels

De discussie ging ook nog even over de verkeersdrempels tussen Harfsen en Epse, die in 2021 als argument werden gebruikt om lijn 56 te staken. Nog afgezien van het feit dat deze drempels nauwelijks een remmende factor blijken te zijn, lijken de aanpassingen verkeerd uit de pakken voor mobiliteit en milieu. “De mensen worden de auto ingejaagd”, zo luidde een commentaar. Slechter OV leidt in getroffen regio’s bijna altijd tot stijgende autoverkopen.

Er was vrijdagmiddag zelfs iemand die in Harfsen kwam wonen omdat busverbinding altijd prima was. Inmiddels wordt sterk overwogen om weer terug te keren naar Deventer, voor het geval de jaren gaan tellen en de persoonlijke mobiliteit afneemt.
De Statenleden van de PvdA zeiden altijd bereikbaar te zijn voor opmerkingen van reizigers uit de provincie. In de Statenfractie is Jan Daenen hiervoor de meest aangewezen persoon.