Toekomstplan en extra tijd moeten Daltonschool Nettelhorst redden

0
De Dalton basisschool in Nettelhorst (foto: LochemsNieuws)

NETTELHORST/LOCHEM – De Daltonschool van Nettelhorst is in gevaar. Het leerlingenaantal is dit jaar onder de opheffingsnorm gezakt en daardoor staat het voortbestaan van de basisschool op het spel. De oudergeleding van MR van de school en Nettelhorstbelang vragen tijd en steun voor een opgesteld toekomstplan. Ze trekken aan de bel omdat de dreiging een belemmering vormt voor nieuwe inschrijvingen.

(dit bericht heeft inmiddels een vervolg gekregen: lees het HIER)

Het verzoek is gericht aan het bestuur van Stichting Poolsterscholen en de gemeente Lochem. Poolsterscholen is het overkoepelde bestuur en directie van de basisscholen in de gemeente. Ouders en Netterhorstbelang stellen dat de school in onzekerheid verkeert. In een persbericht is te lezen: ‘Met de door het bestuur van Poolster gestelde eisen is er een onmogelijke situatie ontstaan om nieuwe leerlingen aan de school te binden.’

36 leerlingen

De school had op 1 februari 41 leerlingen moeten hebben. Dat getal is de opheffingsnorm voor scholen de gemeente Lochem. De school in Nettelhorst telt momenteel 36 leerlingen. Naast het leerlingenaantal speelt nog de eis dat de CITO-scores 10 procent omhoog moeten.

De school van Nettelhorst is een belangrijke voorziening in de buurtschap. Het is de spil in tal van activiteiten voor de bewoners en levert zo een bijdrage aan de leefbaarheid. Daarom trekken ouders, leraren en buurt samen op in de strijd voor behoud van de school. Samen maakten ze een toekomstplan, waarvoor ze nu dus steun vragen. En meer tijd.

Buitenonderwijs

Het plan pleit voor wat ‘vernieuwend buitenonderwijs met groepsdoorbroken leren. Hierbij moet het grote natuurlijke schoolplein een rol gaan spelen. Verder moet de school een plek zijn voor mensen van nul tot honderd jaar, rekening houdend met de toenemende zorgbehoefte. Verder moet het een ouder-kindcentrum worden en voorzien van natuur- en ontdektuin. Zo wordt de functie als ontmoetingsplek verstrekt.

Er is al de nodige actie ondernomen om het tij qua leerlingenaantal te keren. Zo zijn een ervaren directeur en een bijna compleet nieuw team van docenten aan de slag gegaan. Samen met betrokken ouder en kinderen wordt letterlijk en figuurlijk aan de weg getimmerd. Zo werden spandoeken ter promotie van de school langs doorgaande wegen geplaatst en makelaars in Lochem en Borculo gevraagd om gezinnen die daar nieuw komen wonen te wijzen op de Daltonschool.

Activiteiten

Tijdens activiteiten als een Open Dag Festival, een thema-avond, Sint-Maarten-viering en ‘Groene Sint’ werd aandacht gevraagd voor de situatie van de school. Al die inspanningen hebben volgens de betrokkenen geleid tot serieuze belangstelling van meer dan het benodigde aantal gezinnen. Maar tot nieuwe leerlingen leidde dit nauwelijks. “Wie schrijft z’n kind in op een school waarvan het voortbestaan onzeker is?”, zo is de veelgehoorde reactie. Zo dreigt een neerwaartse spiraal die alleen doorbroken kan worden door een goed toekomstperspectief, zo is de gedachte.

Woordvoerster Merel Pais-Leeflang zegt namens de ouders dat Poolsterscholen tot nu toe ‘niet luistert’ naar de problemen in Nettelhorst, ondanks herhaaldelijke pogingen tot overleg. Directeur Dick Loman van Poolster wil niet op de kwestie reageren voordat hij volgende week, tijdens een ouderavond, met de betrokkenen heeft gesproken. Hij zegt wel begrip te hebben voor wat in het persbericht staat maar dat een reactie via de pers niet in het belang van het proces is, dat volgens hem nog in het beginstadium verkeerd.