Motie: ‘Voorkom dat minima door eigen bijdrage zorg mijden’

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – De gemeenteraad bespreekt maandagavond (14/2 het voorstel ‘Brede aanpak van armoede’. Meedenken met Lochem heeft hierbij een motie ingediend die pleit voor tegemoetkoming in de eigen bijdrage van de zorgverzekering. De motie is medeondertekend door D66, CDA en LochemGroen!

Dezelfde indieners kwamen ook met een motie bij hetzelfde raadsvoorstel. Dat gaat over huiswerkbegeleiding. Daarover meer onderaan dit bericht…

De motie wil dat de eigen bijdrage van 385 euro per jaar geen belemmering vormt om hulp in te roepen voor mensen die in armoede leven. Zij moeten, volgens de indieners, ook een tegemoetkoming in de zorgkosten bij de gemeente kunnen vragen voordat de maximale eigen bijdrage is bereikt.

Zorg mijden

Door de eigen bijdrage mijden sommige mensen zorg. Ook komt het voor dat mensen de bestaande regelingen niet kennen of daar geen beroep op doen door schaamte, taboe of angst voor een latere ‘afrekening’, zo is te lezing de toelichting op de motie. Gesteld wordt verder dat 80% van de minima op dit moment 45 jaar of ouder is. Met het klimmen van de jaren neemt de zorgvraag veelal toe.

Opdracht

Het niet tijdig inschakelen van zorg kan leiden tot hogere kosten, zo is een overweging. De letterlijke opdracht aan het college van burgemeester en wethouders luidt:
‘Een nadere uitwerking in de Korte Termijn Aanpak op te nemen inhoudend dat inwoners met een minimuminkomen ook vóórdat de maximale eigen bijdrage bereikt is een tegemoetkoming kunnen aanvragen, zodat inwoners die leven in armoede – net als ieder andere inwoner in Lochem – zorg binnen bereik hebben.’

Ook motie over huiswerkbegeleiding

Dezelfde partijen dienden ook een motie in over huiswerkbegeleiding voor kinderen die in gezinnen opgroeien die van een minimuminkomen moeten rondkomen. Uit cijfers blijkt dat slechts 20 kinderen, van de groep van 450 kinderen die in armoede leven, gebruik maken van huiswerkbegeleiding. De motie stuurt aan op een specifiek onderzoek naar hoe regeling beter bij de betrokken gezinnen onder de aandacht kan worden gebracht.

Belang onderwijs

Het gaat om kinderen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar. Voor hen dreigt kansenongelijkheid, leerachterstand, uitsluiting en niet kunnen meedoen. Huiswerkbegeleiding is een manier om te voorkomen dat de armoede van generatie op generatie gaat, zo is een overweging in de motie. Onderwijs en kennis spelen hierbij een grote rol.

Armoede uitbannen

Uit onderzoek blijkt overigens dat 41% van de minimagezinnen met schoolgaande kinderen van geen enkele regeling gebruik maakt. De gemeente Lochem wil armoede tot 2035 met de helft terugbrengen. Armoede onder kinderen met voor 2030 zelfs helemaal zijn uitgebannen, zo luidt de ambitie.