CDA start campagne en presenteert verkiezingsprogramma

0
CDA-lijsttrekker Henk Datema (voorgrond rechts) overhandigt het verkiezingsprogramma aan partijgenoot Jan Haijtink (foto: CDA Lochem)

LOCHEM/GORSSEL – Het CDA Lochem heeft afgelopen zaterdag de verkiezingscampagne afgetrapt. Bij die gelegenheid werd ook het verkiezingsprogramma gelanceerd. Partij-prominent Jan Haijtink ontving het programma uit handen van lijsttrekker Henk Datema. Ook werd de CDA-DONUT gepresenteerd; de mascotte die de slogan ‘Iedereen telt!’ moet verbeelden.

De letters DONUT staan voor Daadkracht, Oprechtheid, Noaberschap,
Uitgesproken en Trouw. Deze waarden wil het CDA tijdens de campagne uitdragen. De partij richt zich met name op de thema’s wonen, landbouw en zorg. Veiligheid speelt ook een voorname rol. Inwoners van de gemeente moeten zich veilig voelen waar ze zijn, wonen, werken, onderwijs volgen, sporten en genieten van het buitenleven.

Voorzitter Robert Croll opende zaterdag de feestelijke bijeenkomst in Gorssel en sprak zijn dankbaarheid en vertrouwen over de toekomst uit naar het hele CDA-team en de trouwe leden van de partij. De mobiele brigade van CDA Lochem gaat op pad om inwoners en ondernemers in de kernen van de hele gemeente Lochem te bezoeken. Daar zijn ze voor iedereen aanspreekbaar.

In het verkiezingsprogramma van het CDA is onder meer te lezen dat ook de christendemocraten willen experimenteren met het zogeheten Burgerberaad. Daarmee is het de vierde partij in de gemeente die hiervoor kiest. Ook GroenLinks, LochemGroen! en D66 willen ermee aan de slag.

Het volledige verkiezingsprogramma van het CDA Lochem is HIER te lezen.

Een aantal in het oog springende punten uit het programma zijn:

 • ‘In de buurt’ betekent dat ‘de gemeente’ als organisatie zich ook onderdeel voelt van de samenleving. De drempel naar ‘de gemeente’ moet laag zijn. De toegang moet zeker niet alleen digitaal zijn, maar zeker ook gewoon van mens tot mens.
 • Het CDA wil dat mantelzorgers ontlast worden door vervangende zorg en dagopvang. Vervoer tussen huis en dagopvang moet goed geregeld zijn.
 • Een ‘vechtscheiding’ kan in rustig vaarwater komen door een ‘scheidingsloket’. Mensen die hier aankloppen krijgen advies van een financieel adviseur, een jeugdarts en een psycholoog.
 •  Stimuleer kleine woonvormen en appartementen. Zo kunnen ouderen en starters gepast wonen en komen eengezinshuizen vrij.
 • Grote gebouwen in het buitengebied, boerderijen maar ook ander gebouwen, moeten gesplitst kunnen worden tot verschillende woningen.
 • De gemeente Lochem werkt samen met andere gemeenten in de regio als het gaat om ondersteuning van werkgevers en ontwikkelen van beschutte werkplekken, waarmee gezamenlijk met andere gemeenten wordt toegewerkt naar een sociaal ontwikkelbedrijf 2.0 in deze regio.
 • Het openbaar vervoer dient op niveau te blijven. Er zijn verbeteringen mogelijk door bussen toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.
 • De gemeente stimuleert duurzaamheid voor verenigingsgebouwen.
 • De vrijwilligerscentrale krijgt een subsidiemakelaar die helpt om subsidie binnen te halen.
 • In de landbouwvisie van het CDA moeten de boeren blijven, maar is het onontkoombaar dat er veel verandert. Dat zal vooral door landelijk beleid gebeuren. Het CDA zal er alles aan doen om duidelijke, eenduidige en langjarige regels te maken. Het is een drama voor de agrariërs dat regelgeving telkens veranderd is. Dat MOET stoppen. Want; agrarische bedrijven zijn vaak familiebedrijven die ‘van generatie op generatie worden doorgegeven.
 • Het CDA vindt dat de energietransitie iets kan opleveren voor onze inwoners. De voordelen moeten het nadeel compenseren. Banen, schone lucht, comfortabel wonen door betere isolatie, en financieel delen in de opbrengst van de windmolen of het zonnepark.
 • Burgerberaad. Het CDA wil gebruik maken van de kracht van de samenleving. Er is veel denkkracht en betrokkenheid!  Het CDA wil experimenteren met een burgerberaad.