Motie over leges zonneparken van de baan

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM/GORSSEL – Een motie van Meedenken met Lochem (MmL) en de PvdA over legeskosten voor met name zonneparken stond wekenlang op de agenda van de gemeenteraad. Telkens moesten nog vragen worden beantwoord en documenten worden aangeleverd. Maandagavond bleek dat de indieners vinden dat de raad juist en volledig is geïnformeerd door het college en dat de antwoorden de motie overbodig maakten. Deze werd dus ingetrokken.

De kous is daarmee nog niet helemaal af. MmL en PvdA vinden namelijk dat de beantwoording van vragen niet snel, goed en adequaat genoeg heeft plaatsgevonden. Lex de Goede van MmL en Jos Israel van de PvdA kondigden aan de kwestie te willen aankaarten in het presidium. Dat is het – niet openbare – overleg van fractievoorzitters.

Tegenspraak

Fractievoorzitter Erik Haverkort van de VVD gaf bij voorbaat aan die discussie daar niet te willen voeren. “Daar is het presidium niet voor.” Haverkort vindt het in tegenspraak met elkaar dat MmL en PvdA enerzijds vinden dat ze volledig zijn geïnformeerd en anderzijds een discussie willen starten of de wijze waarop ze zijn geïnformeerd. De beantwoording van de vragen lieten zo lang op zich wachten dat de motie sinds december steeds op de agenda verscheen maar dat behandeling telkens werd uitgesteld.

Conclusie

Uit de antwoorden en aangeleverde documenten trokken de indieners van de motie nu de conclusie dat het college niet is afgeweken van de eigen legesverordening en dat bouwers van zonneparken niet anders zijn behandeld dan ontwikkelaars van andere bouwwerken. Ook blijken de opgelegde leges in overeenstemming met de opgegeven bouwkosten.

Die kosten worden door de aanvragers zelf opgegeven. Eerder liet het college van B&W al weten dat de controle zich veelal beperkt tot toetsing van de bouwsom aan de referentielijst. Op die lijst is te zien wat de bouwkosten van soortgelijke projecten zijn.

Berkelweide

Bij de stukken die naar de raad zijn gestuurd bevindt zich onder meer een legesaanslag voor TPSolar voor het zonnepark Berkelweide, dat naast de Exelsebrug is gerealiseerd. Daaruit blijkt dat het bedrijf ruin 73.000 euro verschuldigd is aan de gemeente.