Minister Van Ark: ‘Ziekenhuis en regio moeten in gesprek blijven’

0
Minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport (foto: Rijksoverheid)

LOCHEM/ZUTPHEN – Minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) vindt het van groot belang dat het Gelre ziekenhuizen in gesprek blijft met de belanghebbenden in de regio over de toekomst van de zorg in Zutphen. Dat schrijft ze in antwoord op Kamervragen van SP’er Maarten Hijink.

De minister snapt de emotie die is ontstaan. ‘Veranderingen in het zorglandschap roepen emoties op, en dat begrijp ik. Mensen zijn gehecht aan ‘hun’ ziekenhuis, en ze vragen zich ook af: kan ik er nog op rekenen dat ik zorg krijg, op het moment waarop ik die zorg nodig heb? De beschikbaarheid van de zorg moet altijd voldoende verzekerd zijn. Dat vind ik van groot belang en daar ben ik als minister ook verantwoordelijk voor, en op aanspreekbaar’, aldus Van Ark.

Schaalvergroting

Op de vraag wat volgens de minister de reden is dat de schaalvergroting in ziekenhuizen alsmaar doorgaat, terwijl de samenleving en de patiënten juist pleiten voor ziekenhuiszorg dichtbij, volgt een lang antwoord. Hieronder de letterlijke tekst:

‘De samenleving en de zorg veranderen in snel tempo. Ik wil niet alleen kijken naar de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg op dit moment maar ik wil ook dat het voor de toekomst geborgd blijft. We zullen vooruit moeten kijken. Wat verwachten we in de toekomst en hoe kunnen we ons daarop voorbereiden? Welke vormen van zorg moet dichtbij worden geboden en welke zorg is zo specialistisch dat die het beste geconcentreerd en daarmee mogelijk op verdere afstand van de patiënt geleverd kan worden? Daarom heeft u de houtskoolschets acute zorg en de discussienota Zorg voor de toekomst ontvangen. De komende jaren moet bekeken worden hoe dit zich gaat vertalen naar de praktijk. Het is aan een volgend kabinet om zich daar samen met alle partijen in het veld over te gaan buigen.’

Strategie

Gelre ziekenhuizen heeft de minister laten weten dat zij op basis van het hoofdlijnenakkoord en de beweging ‘de Juiste Zorg op de Juiste plek’ een meerjaren-strategie heeft ontwikkeld. ‘Deze anticipeert op deze veranderingen en voldoet volgens het ziekenhuis aan hun maatschappelijke opdracht om daarmee ook in de toekomst waardevolle zorg te kunnen blijven bieden en de zorg in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden.’

Hierbij worden 3 thema’s genoemd:

  1. De arbeidsmarkt wordt steeds krapper
  2. Eisen aan veiligheid en kwaliteit nemen verder toe.
  3. Zorgkosten dreigen onbetaalbaar te worden en de dubbele vergrijzing doet het beroep op de zorg de komende jaren nog sterker groeien

Tijdens het lopende traject wil het ziekenhuis bepalen hoe te reageren op deze uitdagingen.

Financieel gezond

Verder blijkt uit de antwoorden van Van Ark dat Gelre op dit moment financieel gezond is. Het rendement lag de afgelopen steeds rond de 1%. Dit moet omhoog om noodzakelijke toekomstige investeringen te kunnen doen. De zorgvraag in het verzorgingsgebied van Gelre ziekenhuizen neemt de komende jaren naar verwachting fors toe. Het ziekenhuis verwacht bovendien de komende jaren flink te moeten investeren in bijvoorbeeld zorgtechnologie en e-health-toepassingen. Bij dat laatste gaat het om zorg op afstand.

Letterlijk schrijft de minister:
‘Of er zorg in Zutphen wordt afgebouwd, is volgens het ziekenhuis nog helemaal niet aan de orde. Het ziekenhuis onderzoekt op dit moment hoe ze de zorg voor de burgers in haar regio toekomstbestendig kan inrichten en welke functies bestaande (poli)klinische locaties daarbij hebben.’

Marktaandeel

Gelre ziekenhuizen is actief in de gemeente Apeldoorn, Brummen, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen en in de buitengebieden van Berkelland en Rheden. Het marktaandeel in het met bijna 450.000 inwoners is 60 procent. Als Berkelland en Rheden buiten beschouwing worden gelaten is dit 72 procent. De vergrijzing is in het gebied bovengemiddeld. Reistijd en de wachttijd voor een afspraak lijken doorslaggevend voor de keuze voor een ziekenhuis. Gelre scoort een 8,5 als het gaat om patiëntenwaardering. Volgens Van Ark is dit vergelijkbaar met andere ziekenhuizen.

Op de vraag of Zutphen een spoedeisende hulp en intensive care behoudt antwoord de minister dat het lopende onderzoek dit moet uitwijzen. ‘Er moet een antwoord komen op de vraag hoe Gelre de zorg voor de inwoners van de regio toekomstbestendig kan inrichten en welke functies bestaande (poli)klinische locaties daarbij hebben. Ook de spoedeisende hulp en de intensive care zorg maken deel uit van dit onderzoek’, aldus de minister.

Stem burger

En ze schrijft ook:
‘Wat burgers vinden moet zwaar meewegen in het besluit dat een zorgaanbieder neemt. Inwoners moeten de gelegenheid krijgen hun zorgen en wensen te uiten en de zorgaanbieder moet helder maken wat hij daarmee doet. Binnen deze randvoorwaarden is de uiteindelijke beslissing aan de zorgaanbieder, in overleg met de zorgverzekeraars die zorgplicht hebben en voldoende goede en bereikbare zorg moeten inkopen.’

Spoedeisende hulp

Voor de beschikbaarheid van acute zorg (spoedeisende hulp en acute verloskunde) geldt momenteel een 45-minutennorm. Als Gelre hier in Zutphen mee zou willen stoppen – wat dus concreet nog niet aan de orde is – dan moet het RIVM om een bereikbaarheidsanalyse worden gevraagd. Daarbij worden onder meer berekend hoeveel mensen niet meer binnen drie kwartier bij de spoedeisende hulp kunnen komen. Als dat om teveel mensen gaat mag de afdeling niet worden gesloten.