Hobama Barchem: ‘Voor zorgvuldige energietransitie’

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

BARCHEM/LOCHEM – Hobama (Houd landelijk Barchem mooi en aantrekkelijk) heeft gereageerd op de Regionale Energie Strategie (RES). De vereniging spreekt zich nadrukkelijk uit voor de energietransitie maar vindt dat dit op een zorgvuldige manier moet gebeuren. Kwetsbare natuur en landschap zou buiten schot moeten blijven bij de aanleg van zonneparken en windturbines.

Hobama strijdt tegen een beoogd zonnepark langs de Ruurloseweg, net buiten het dorp. Die strijd is nog niet gewonnen want de grondeigenaar en het bedrijf TPSolar zijn nog altijd bezig met aanpassingen aan het plan zodat het binnen voorwaarden van de provincie valt. Op ‘Bekenschot’ gaat het om 16 hectare dat in een ecologische verbindingszone ligt.

Natuur en landschap

‘Gooi de fraaie natuur, het landschap en de landbouwgrond in Lochem niet te grabbel’, zo luidt het pleidooi van Hobama. En verder: ‘Het RES-plan schrijft gloedvolle woorden over de fraaie natuur en het landschap, dat ze betitelt als ‘ons kapitaal’, maar wil er doodleuk industriële installaties als zonneparken en turbines neerzetten. Blijf met je vingers af van het coulisselandschap en de meest waardevolle natuur, er zijn meer dan voldoende andere locaties mogelijk.’

In de RES worden Natura 2000 gebieden en grond in het Gelders Natuurnetwerk taboe verklaard voor wind- en zonprojecten. Hobama vindt het vreemd dat in Groene Ontwikkelingszones, ecologische verbindingszones en nationale landschappen wel grootschalige projecten mogen worden uitgevoerd.

Doe dat niet

‘Dat gaat behalve ten koste van natuur en landschap ook ten koste van landbouwgrond. Doe dat niet’, schrijft de vereniging in de reactie. De provincie Gelderland spreekt zich in een vernieuwing van haar omgevingsverordening overigens ook uit tegen aantasting van de genoemde zones en landschappen.

Hobama vindt dat de RES, waarbij de gemeente Lochem samenwerkt met andere gemeenten in de Cleantech Regio, zich moet concentreren op andere locaties, bij
wegen en waterlopen, op industrieterreinen en vuilnisbelten. ‘Die overheid spreekt zich wel uit voor die locaties, maar in de praktijk komt daar maar weinig van terecht’, aldus Hobama. Als voorbeeld wordt de recente verbreding van de A1 genoemd.  ‘Een groot infrastructureel werk met nul komma nul paneel in de bermen of geluidswallen of in naast gelegen industrieterreinen’, zo luidt de conclusie.

Zon in ‘t midden

De vereniging pleit er verder voor om bijvoorbeeld van bij de aanleg van een nieuw industrieterrein eerst een zonnepark in het midden aan te leggen en daar omheen de bedrijfspanden te bouwen.

Hobama vindt de RES veel te ambitieus, ondanks het feit dat de regiogemeenten de doelen al met 13 procent naar beneden hebben bijgesteld. Het nieuwe doel is 1,07 Terra wattuur (TWh). Hobama denkt dat met een verdere verlagen naar ongeveer 0,75 TWh ook wordt voldaan aan wat de regering van de regio vraagt.

Biodiversiteit

En ten slotte neemt de vereniging stelling tegen het argument dat zonneparken zouden bijdragen aan de biodiversiteit. Dat is onbewezen. Zij bepleit verder parken, die passen bij de kleinschaligheid van het landschap. Grootschalig hoort in deze streek meestal niet thuis. ‘Het 16 ha grote park, dat in Barchem beoogd wordt, zou bijvoorbeeld de grootste industriële installatie in de hele gemeente worden. Dat
past niet’, aldus Hobama.

De RES 1.0 ligt momenteel ter inzage. Voor de hele regio zou voor 2030 nog 600 hectare aan zonneparken moeten worden aangelegd. Daarnaast zouden er 12 grote windturbines moet komen. Voor Lochem zouden dat 4 windmolens zijn en 100 hectare aan zonnepanelen. Van dat laatst is al 60 hectare aangelegd, in aanleg of vergund.

Zon op dak

Lochem probeert overigens het aanbrengen van zonnepanelen op grote daken te stimuleren. Die mogen worden afgetrokken van de genoemde 100 hectare. Het gaat om daken van bedrijven en agrarische gebouwen met minimaal 50 panelen. Particuliere daken tellen niet mee.