Accommodaties Gorssel: botsende belangen én generaties

0
't Trefpunt in Gorssel (archieffoto: LochemsNieuws)

GORSSEL/LOCHEM – In Gorssel is sprake van botsende belangen. Belangen van jong versus oud(er) en van de Dorpsraad versus exploitanten van sport- en welzijnsvoorzieningen. En dan spelen er nog belangen van bewoners van het deel van het dorp waar eventuele clustering van accommodaties kan plaatsvinden.

Dit bericht is geschreven net voordat de gemeenteraad van Lochem dinsdagavond twee moties over dit onderwerp behandelde. Het verslag hiervan is inmiddels HIER te vinden.

Tim Dieperink en Jasper Pott, twee twintigers met roots in Gorssel maar woonachtig in Deventer, zetten de petitie op  die ze ‘Starters in Gorssel, wake-up!’ hebben gedoopt. In korte tijd kwamen er ruim 600 steunbetuigingen binnen. Veel handtekeningen komen uit studentensteden. Volgens Tim Dieperink zijn dat studenten die in het weekend nog vaak in Gorssel zijn en die deels op termijn weer graag in het dorp zouden willen wonen.

Geen huurwoningen

Tim en Jasper zijn beiden nog actief in sportverenigingen in het dorp en komen daar meerdere keren per week. “We wonen in Deventer omdat in Gorssel geen betaalbare huurwoning is te vinden. Er ligt nu een geweldige kans om daar iets aan te doen en om te voorkomen dat Gorssel definitief een rollator-dorp wordt”, zegt Tim Dieperink.

Het draait momenteel om twee varianten van mogelijk toekomstig accommodatiebeleid. Als argelozer volger van de discussie in het dorp, en van behandeling door de gemeenteraad van twee weken geleden, zou je zomaar kunnen concluderen dat de zaak al nagenoeg is beklonken en dat scenario 2 massaal wordt omarmt. Daarbij gaat het om het opknappen van veel accommodaties en nieuwbouw van de Vullerschool bij ‘t Trefpunt.

Geen draagvlak

De argumenten tegen variant 3, voor clustering aan de rand van het dorp, zijn onder meer: school aan de rand van het dorp is lastig voor ouders en leerlingen en er wordt natuur opgeofferd. Te duur en geen draagvlak, zo klinkt het steeds. Toch blijken er wel degelijk veel mensen te vinden voor deze variant. Zij vinden dat de nieuwe accommodaties 40 tot 50 jaar meekunnen en dat er maximale ruimte ontstaat voor woningbouw. In het dorp zelf, maar eventueel ook rond het nieuwe sportcomplex. In Gorssel zijn de afstanden sowieso wel te overzien, zo is het idee.

Tim Dieperink is echt furieus over de gang van zaken. “Het is om gek van te worden. Dit is een uitgelezen kans om het accommodatiebeleid en de woonvisie integraal aan te pakken. Als je je accommodatie opknapt maar niet zorgt voor verjonging in het dorp, heb je op termijn geen kinderen meer voor de school en voor zwemles en geen mensen die sporten. Als je een nieuwe school op de clusterlocatie bouwt en daar ook nieuwe betaalbare woningen toevoegt, komen er vanzelf weer kinderen dichtbij school te wonen.”

Niet gehoord

Dieperink en Pott hebben de indruk dat de stem van jongeren niet wordt gehoord. Ze hadden ook het idee dat ze tijdens behandeling in de raad, waar ze als insprekers waren aangemeld, niet de ruimte kregen om hun standpunt naar voren te brengen. “De voorzitter negeerde ons gewoon”, zo klinkt het. Toen GroenLinks en GB een motie aankondigden waarin onomwonden voorkeur voor variant 2 wordt uitgesproken schrokken ze zich een hoedje en besloten ze de petitie te starten.

Wethouder

Wethouder Bert Groot Wesseldijk is bij de jongeren duidelijk de kwaaie pier. Volgens Tim Dieperink toonde hij zich na een inspraakronde in maart heel enthousiast over de betrokkenheid van de jongelui en wilde snel in gesprek. “Vervolgens hoorden we 7 maanden niets van hem. Tot afgelopen weekend, na alle publiciteit. We hebben hem laten weten dat we best willen praten maar dan wel met een open mind.”

Rob de Winter is bestuurslid van de tennisclub en het zwembad. Hij zegt: “Ik ga niet beweren dat alle leden van de tennisvereniging en alle gebruikers van het zwembad voorstander van clustering zijn. Vanuit hun specifieke verantwoordelijkheid zijn de besturen dat wel. Dat geldt ook voor de meeste andere exploitanten en de school.”

Veel te winnen

De Winter vervolgt: “Er is met clustering heel veel te winnen en als je de juiste rekensommen maakt is de exploitatie ook gewoon rond te krijgen. Dan moet je wel alle argumenten laten meetellen. Dus ook de opbrengst van woningbouw die bij clustering vele malen hoger is dan bij variant 2.” In die laatste variant komt alleen de locatie van de Vullerschool beschikbaar voor woningbouw. Dat levert niet heel veel op.”

De winst van clustering is vooral te behalen bij de accommodaties die Gorssel op dit moment heeft en waar het lang niet overal heel goed gaat. “Het zwembad staat letterlijk op instorten. De tennisvereniging heeft teveel banen en er ligt asbest op het dak van de kantine. ‘t Trefpunt is veel te groot en niet te exploiteren in de huidige vorm En de Vullerschool voldoet niet aan de eisen van modern onderwijs”, somt De Winter op.

Dorpsraad

Maar hoe is dan toch het beeld ontstaan dat variant 2 het moet worden en dat voor clustering geen draagvlak bestaat? Dan komt bij zowel Dieperink als De Winter al snel de dominante rol van de Dorpsraad naar voren. Door de jongeren wordt dit orgaan vooral gezien als een grijze club waar inspraak van anderen vooral als lastig wordt ervaren.

En binnen de Dorpsraad zijn de omwonenden van Bolderhoek sterk vertegenwoordigd en die maken ‘veel lawaai’ tegen de clustervariant. Rob de Winter: “Tegenstanders van zo’n plan laten zich meestal veel meer gelden dan voorstaanders. Daarom is het goed dat die petitie er nu is.”

Breed overleg

De werkgroep GA! die de 3 scenario’s ontwikkelde heeft zowel leden van de Dorpsraad als vertegenwoordigers van verenigingen en onderwijs en exploitanten van voorzieningen in het dorp.

Zowel Dieperink als De Winter willen het liefst dat er breed overleg komt tussen alle partijen, met als doel dat de gemeenteraad een besluit neemt op basis van de juiste informatie en de juiste verhoudingen in de Gorsselse samenleving. Zij zijn daarom blij met de motie van Pieter Bas ter Maat die precies dat nastreeft.