Meerderheid raad: ‘Heroverweeg woningbouw Kokstraat Eefde’

0
Een artist-impression van de Schildershof in Eefde (bron: debunte.nl)

EEFDE/LOCHEM – Er tekent zich een politieke meerderheid af voor een heroverweging van de plannen voor woningbouw aan de Kokstraat in Eefde. Daar wil projectontwikkelaar De Bunte Vastgoed uit Ede 18 woningen bouwen. Te veel, te weinig groen en slechte ontsluiting, zo vinden omwonenden. Hun boodschap lijkt te zijn doorgedrongen bij de meeste – zo niet alle – raadsfracties.

Dat bleek maandagavond (25/4) tijdens een hernieuwde gesprekstafel over een memo waarin het college al in december de stand van zaken toelichtte. Mede naar aanleiding van een eerdere presentatie van de grieven van omwonenden wilde de raad daar graag verder over praten met wethouder Robert Bosch, hoewel dat ongebruikelijk is in geval van een memo.

Patstelling

GroenLinks zette maandag de toon door te melden een motie te overwegen waarmee de ontstane patstelling moet worden doorbroken. Het plan voor 18 woningen, in wat De Schildershof moet gaan heten, moet dan eerst van tafel. Dan moet de procedure opnieuw worden opgestart. Alle betrokkenen moeten daarbij worden betrokken, zo is het idee.

Er spelen een aantal problemen rond het plan van De Bunte. Het Lochemse college nam in januari 2021 een principebesluit op aanvraag van de projectontwikkelaar. Niet ongebruikelijk en op basis van de toen geldende woonvisie werd het forse aantal van 18 woningen aanvaardbaar geacht. Zo’n principebesluit is overigens niets meer dan een schot voor de boeg. De werkelijke beoordeling vindt pas plaats nadat er een bestemmingsplanwijziging wordt aangevraagd. Die ligt er nog steeds niet.

Ernstig verzaakt

Een ander probleem is dat de De Bunte de plicht om omwonenden te informeren ernstig heeft verzaakt. Daar is zelfs het college het mee eens. Aansporingen aan het adres van de initiatiefnemer leverden weinig op. Pas eind vorig jaar kwam het tot een eerste ontmoeting tussen de partijen, maar toen was de sfeer al dermate verziekt dat van zinvol overleg nauwelijks sprake kon zijn.

In de tussentijd is de Woonvisie van de gemeente Lochem geactualiseerd. Op basis van dit document, en de Dorpsvisie Eefde, zou het huidige plan minder kans van slagen hebben; vanwege de bebouwingsdichtheid en de eisen omtrent duurzaamheid en biodiversiteit.

Heroverweging

De meeste partijen zijn het eens met GroenLinks dat een heroverweging op z’n plaats is. LochemGroen! wil nog een stap verder gaan en het systeem van principebesluiten op de helling zetten. Omwonenden en gemeenteraad zouden van begin af aan betrokken moeten worden, in plaats van dat er sprake is van een-tweetje is tussen college en initiatiefnemer. Dat idee lijkt op minder weerklant van andere fractie te kunnen rekenen.

Wethouder Robert Bosch waarschuwde niet te veel aan het systeem te morrelen omdat dit wellicht ook gevolgen heeft voor andere bouwplannen, terwijl nieuwbouw zo hard nodig is. Volgens hem kan het ook de gemeenteraad zelf in een lastig parket brengen, als het zich zowel aan de voorkant als aan de achterkant in de procedure wil mengen.

Begrip

GB en VVD zijn het daar wel mee eens. Jan Wesseldijk (GB) is van mening dat het principebesluit voor de Kokstraat op zichzelf op goede gronden werd genomen. De VVD vindt dat de gemeenteraad formeel pas iets moeten vinden als de bestemmingsplanprocedure loopt. Jan de Vries gaf namens de liberalen overigens wel aan begrip te hebben voor de bedenkingen van omwonenden. “We heben daar een kijkje genomen en dachten toen wel: Oei, wat is dit!” En GB vindt ook dat de burgerparticipatie in dit geval faalt.

Wethouder Bosch legde in z’n algemeenheid uit waarom het college zich afzijdig heeft gehouden van de burgerparticipatie. “Als we ons daar al in het beginstadium actief mee bemoeien kan later de indruk bestaan dat de slager z’n eigen vlees keurt”, zo zei hij. Het college kon in zijn ogen niet veel meer doen dan de initiatiefnemer bij herhaling te wijzen op de plicht om de buurtbewoners zorgvuldig te informeren.

Marsroute

Bosch wees erop dat het principebesluit voor De Schildershof uitsluitend is genomen op basis van de toen geldende Woonvisie. Zaken als verkeersveiligheid en de capaciteit van nutsvoorzieningen zijn nog niet meegewogen. Onderzoek naar dat soort aspecten komt pas aan de orde tijdens de bestemmingsplanprocedure. Hij schetste de gebruikelijke marsroute: De raad schept de kaders, het college neemt een principebesluit. Na aanvraag van een bestemmingsplanwijziging worden alle facetten onderzocht. Als de feiten bekend zijn volgt een voorstel waarover de raad vervolgens een besluit neemt.

Motie

Omdat een memo aan de raad niet kan worden geagendeerd voor een reguliere raadsvergadering, moet een motie over dit onderwerp als apart stuk (in jargon: vreemd aan de orde) worden geagendeerd. De eerste gelegenheid daartoe doet zich over 2 weken voor.

De aanwezige bewoners van de Kokstraat, die dit keer niet konden inspreken, reageerden na afloop gematigd positief. Zij stelden vast dat hun boodschap in ieder geval is gehoord.