Massaal protest bij Gelre Ziekenhuis Zutphen

0
Veel mensen op de been tijdens demonstratie bij Gerle in Zutphen (foto: LochemsNieuws)

ZUTPHEN/LOCHEM – Het grasveld voor de noordelijke ingang van het Gelre ziekenhuis stond vrijdagmiddag vol met demonstranten. Naar schatting tussen 1000 en 1500 mensen protesteerden tegen de voorgenomen sluiting van de afdeling van de afdeling verloskunde en de afschaling van de spoedeisende hulp (SEH).

Onderaan dit bericht staat een fotoserie van de demonstratie…

Het door het actiecomité Red het Gelre georganiseerde protest richtte zich tegen de plannen van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis om de acute zorg en de verloskunde grotendeels in Apeldoorn te concentreren. Voorzitter Pier Eringa werd door dichter Pieter Bas Kempe neergezet als ‘de kwade Pier’. Dat werd met liefde overgenomen door de aanwezigen. In het gedicht kwam de afkeer van de marktwerking in de zorg tot uitdrukking en dat keerde in de meeste toespraken terug.

Marktwerking

Anita Haberman van de FNV noemde een ziekenhuis op beperkte afstand een basisvoorziening. Ze wees op Kamervragen, die tijdens eerdere bedreigingen voor de regionale zorg, steevast werden beantwoord met de dooddoener dat de markt daar over gaat. “We moeten, samen met de lokale politiek aan de slag om de regie weer terug te krijgen in de regio”, zo zei ze. Ook ziekenhuizen in de regio zouden moeten samenwerking in plaats van elkaar beconcurreren. “Met z’n allen hebben we veel macht en zo hoort dat in een democratie”, zo hield Haberman de demonstranten voor.

De Warnsveldse huisarts Bert Fransen gaat al vele jaren mee en hij herinnerde aan tijden van weleer, toen huisartsen zowel specialisten als de directeur van het ziekenhuis makkelijk konden bereiken. Hij hekelt wat nu dreigt te gebeuren. De afstand tot Apeldoorn is voor acute zorg te groot. “Je kunt nog beter op Schiermonnikoog wonen. Dan ben je per helikopter sneller in een ziekenhuis.”

Emotioneel

Een groep verpleegkundigen van de afdeling verloskunde maakte op de meeste aanwezigen de grootste indruk. Een van hen vertelde over ‘die gewone verpleegkundige’ die er altijd is voor vrouwen die moeten bevallen en die ook dingen doen die ze niet hoeven doen maar die heel erg op prijs worden gesteld. Emotioneel werd het toen werd verteld hoe verpleegkundigen ook te maken krijgen met moeders van levenloos geboren kindjes en hoe belangrijk ze ook op die momenten zijn. “Respect is wel het minste wat we verdienen”, zo klonk het. Dat leverde een lang applaus op.

Marije Lander, moeder van een kind met epilepsie die deze week ook was te zien in Hart van Nederland bij SBS6, had verhalen en uitspraken verzameld van mensen die er misschien niet meer waren geweest zonder acute zorg in de buurt. Zij vertolkte het gevoel van velen dat het verdwijnen van zorg in de nabijheid zorgt voor gevoelens van onveiligheid.

Verloskundigen

Ook de regionale verloskundigen lieten van zich horen op het podium. Naast dat podium vertelde verloskundige Sabien Dokter uit Lochem dat de samenwerking met de afdeling verloskunde en andere specialisten in Zutphen uitstekend is. “We hebben prima contacten met de gynaecologen en de verpleegkundigen. Dat moet zo blijven. Onze zwangeren gaan echt niet naar Apeldoorn als Zutphen wegvalt. Dan kiezen ze voor andere ziekenhuizen in de buurt”, zegt Dokter. De verloskundigen lieten weten zich te blijven inzetten voor een volwaardig Gelre ziekenhuis.

Voorzitten van de Raad van Bestuur van Gelre, Pier Eringa, beklom aan het einde van de bijeenkomst zelf het podium. Hij werd weliswaar geprezen voor zijn aanwezigheid en moed, maar verder kon zijn verhaal op weinig begrip rekenen. Hij herhaalde het verhaal dat de ingrepen nodig zijn om het ziekenhuis in Zutphen overeind te houden. Hij ging nog een stapje verder door te stellen dat ook de andere ziekenhuizen in de Achterhoek – in Doetinchem in Winsterwijk – op termijn niet zullen ontkomen aan dergelijke ingrepen.

Leugens

Toen uit het publiek het woord ‘leugens’ werd gescandeerd reageerde de bestuursvoorzitter met: “Als we hier over een jaar weer staan zal blijken dat ik geen leugens vertel.” Vanuit het publiek werden hem persoonlijke ervaringen toegeroepen. Een vrouw beklom zelfs het podium en luchtte haar hart. Tegen Eringa riep ze: “U geeft geen donder om ons.”

Een demonstrant uit Lochem, met een heftige persoonlijke ervaring met de spoedeisende hulp, vindt dat de uitspraak van Eringa over voldoende ambulance in de regio niet klopt. In zijn voorbeeld moest een ambulance uit Hengelo (O) komen omdat er in Borculo en Zutphen geen beschikbaar was. Dat brengt de Lochemer tot de conclusie dat de discussie over een eigen ambulancepost nieuw leven moet worden ingeblazen. Zeker als de plannen in Zutphen doorgaan.

Bij de demonstratie waren veel raadsleden uit zowel Lochem als Zutphen aanwezig.

Verpleegkundigen in actie (foto: LochemsNieuws)
Beeld van de demonstratie bij het ziekenhuis (foto: LochemsNieuws)
Het verhaal van verpleegkundigen van de afdeling verloskunde maakte veel indruk (foto: LochemsNieuws)
Teksten tegen de ingrepen bij Gelre in Zutphen (foto: LochemsNieuws)
Pier Eringa, voorzitter Raad van Bestuur Gelre ziekenhuis, staat de pers te woord (foto: LochemsNieuws)
(foto: LochemsNieuws)
(Foto: LochemsNieuws)
Spandoek van Lochemse gemeenteraadsleden (Foto: LochemsNieuws)