‘Markering bomen Armhoede geen aanduiding voor kap’

0
De Armhoede (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Rond voormalige stortplaats Armhoede zijn de laatste tijd nogal wat bomen voorzien van een markering. Omwonenden maken zich ongerust omdat ze vermoeden dat de bomen in kwestie moeten wijken voor het geplande zonnepark. Volgens de gemeente Lochem is dit echter niet het geval.

Inventarisatie
TPSolar, het bedrijf dat het zonnepark wil realiseren, heeft een ecologisch adviesbureau ingeschakeld. Dit bureau heeft alle bomen in kaart gebracht. Daarbij werden soort, aantal en leeftijd vastgelegd. De markering op de bomen is volgens de gemeente puur bedoeld om aan te geven welke bomen al zijn geregistreerd en welke nog niet. Overigens zijn bij de inventarisatie de bomen langs de perceelsgrenzen niet meegenomen.

Afweging
TPSolar heeft volgens de gemeente nog niet bepaald of, waar en hoeveel bomen moeten wijken voor de zonnepanelen. Het bedrijf zelf liet eerder ook al weten dat dit nog niet vast staat. Hoe het eindelijk uitpakt hangt af van de wensen van omwonenden en de landschappelijke uitgangspunten enerzijds en wat economisch noodzakelijk is om het plan rendabel uit te voeren anderzijds.

Enige kap nodig
De gemeente houdt er rekening mee dat ‘enige kap nodig zal zijn’. Op vragen van LochemsNieuws schrijft de gemeente: ‘Uitgangspunt van initiatiefnemer is hoe dan ook dat zo min mogelijk bomen worden gekapt en dat kap wordt gecompenseerd. Initiatiefnemer geeft aan ook de ecologische waarde zoveel mogelijk te willen behouden.’

Hellingen
TPSolar wil niet alleen de bovenkant van de voormalige vuilstort vol zetten met zonnepanelen maar ook de zonrijke hellingen. Vooral voor dat laatste zouden bomen moeten wijken om de inval van zonlicht te optimaliseren.

TPSolar gaat in eerste instantie uit van 27.000 panelen, goed voor elektriciteit voor 2100 huishoudens. Lees HIER een eerder artikel over de plannen.