Barchem niet gerust op vernieuwde aanvraag zonnepark Bekenschot

0
Dit is het meest recente ontwerp, uit november 2023. (bron: TPSolar)

BARCHEM/LOCHEM – De Barchemse belangenvereniging Hobama reageert geschrokken op een nieuwe poging van TPSolar om zonnepark Bekenschot te realiseren. Omwonenden hebben hierover een brief ontvangen. De hoop bestond dat het al lang slepende plan in de prullenbak zou verdwijnen nu Den Haag en de provincie aansturen op een verbod op zonneparken op landbouwgrond per 1 januari. Bekenschot valt nog onder oude beleidsregels van de gemeente Lochem.

In een persbericht meldt belangenvereniging Hobama dat Bekenschot bij realisatie mogelijk het laatste grote zonnepark in Gelderland wordt. ‘Een twijfelachtige eer’, zo noemt de vereniging het. TPSolar onderneemt al sinds 2019 pogingen om het project van de grond te krijgen. Dit stuitte steeds op grote bezwaren uit Barchem en omgeving. Het plan is nu aangepast in de hoop dat bezwaren over de landschappelijke inpassing en de gevolgen voor biodiversiteit worden weggenomen.

Advies

Volgens Hobama is met omwonenden geen overleg geweest over de aanpassingen. Gesteld wordt de TPSolar sinds mei 2022 niets meer van zich heeft laten horen. De nieuwe versie van het plan ligt inmiddels bij de gemeente. Binnen afzienbare tijd wordt een ambtelijk advies aan het college van burgemeester en wethouders verwacht. Die moet het na goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad. Die was in het verleden kritisch op het plan maar zag wel in dat het onder oud beleid valt en dus niet zonder meer kan worden afgewezen.

De 140 leden tellende vereniging Hobama verzet zich met kracht tegen de komst van het 16 ha grote park. ‘Het komt midden in een groene ontwikkelingszone en een ecologische verbindingszone. Daar hoort volgens Hobama een zonnepark niet thuis. Wat dat betreft verwijst ze ook naar een besluit van de gemeenteraad van een jaar geleden dat zij geen kleine zonneparken in groene ontwikkelingszones wil hebben’, zo schrijft Hobama.

Landschap

Hobama heeft een landschap-adviesbureau ingeschakeld, die constateert dat
het plan indruist tegen het landschapsontwikkelingsplan van de gemeente. Dat plan stelt dat het open karakter van het terrein Bekenschot niet doorbroken mag worden. Hobama vindt dat TPSolar het plan verkoopt als natuurontwikkeling en constateert dat in de nieuwste versie inderdaad 3 hectare nieuwe natuur wordt ingericht, naast 25.000 zonnepanelen.

Qua ruimtelijke ordening voldoet het project volgens de provincie aan de voorwaarden en gaf derhalve onder voorwaarden een positief advies af aan de gemeente. Gezien de recente wijzigingen in het plan, vindt Hobama dat de provincie een nieuw advies zou moeten uitbrengen.

Reactie TPSolar

Namens TPSolar reageert Stephan Roijers door te zeggen: “Zoals dat met elke vergunningaanvraag gaat, komen er naar aanleiding van de toetsing altijd verbeterpunten terug die tijdens het proces nog aangepast worden in het ontwerp. In dit geval zijn er van meerdere kanten adviezen gekomen waardoor er inderdaad tweemaal aanpassingen zijn verricht in de 2022-versie van het plan dat is ingediend. Beide keren zijn zowel de buurt als Hobama hiervan per post op de hoogte gesteld, en niemand heeft daarop ook maar één vraag gesteld of ergens kritiek op gehad.”

Volgens Roijers zijn er geen wezenlijke veranderingen in het plan doorgevoerd. “In de laatste versie is het plangebied verkleind van 18 naar 16 hectare, maar dit had geen gevolgen voor het ontwerp, de landschappelijke inpassing en de extra natuurontwikkeling, noch op andere afspraken die met de buurt, de gemeente, het waterschap of de provincie zijn gemaakt”, zo legt hij uit.

Misverstand

Roijers wijst er verder op dat het zonnepark weliswaar in een groene ontwikkelingszone ligt, maar niet in een ecologische verbindingszone. “Het gebied wordt nu immers gewoon nog gebruikt voor akkerbouw en is geen natuur. Dit misverstand komt omdat deze groene ontwikkelingszone door de provincie is aangewezen als gebied waarin op den duur ecologische verbindingen moeten worden gerealiseerd, maar die zijn er nu dus nog niet. Met het plan voor het zonnepark wordt een grote, permanente ecologische verbindingszone aangelegd in het gebied, die ook een natuurbestemming krijgt. Daarmee komen we dus tegemoet aan het doel van de provincie.”