Makers gezocht voor Markersmarkt in januari

0
Sophie Struik (links) en Anne de Groote zetten de schouders onder de Makersmarkt (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – De gemeente Lochem telt heel veel mensen die mooie of nuttige dingen met hun handen maken. Variërend van kunst tot muziek en van gebruiksvoorwerpen tot jam. En in coronatijd is dat alleen maar toegenomen, zo is de indruk. Onder het motto ‘gedeelde vreugd…’ wordt gewerkt aan een Makersmarkt die in januari gaat plaatsvinden. “Want wat is er leuker dan dingen die je maakt te delen met anderen”, aldus de initiatiefnemers van Fit-Art en Het Stadshuus.

Het idee is van Sophie Struik. Zij vertelt: “Ik woon nog niet zo lang in Lochem. Na zo’n verhuizing steek je je voelsproeten extra uit om je nieuwe omgeving te leren kennen. Ik zag onder meer dat de mensen hier bakjes voor hun huis zetten om bijvoorbeeld hun courgettes te delen met anderen. Heel sociaal. En verder hebben heel veel mensen hobbies. Ze maken heel veel mooie en nuttige dingen.”

Voldoening

Ze vervolgt: “Dat maken is vaak een eenzaam proces. Je kunt dingen opslaan of ze uitdelen in je eigen netwerk, maar daar ben je wel een keer klaar mee. Spullen die met zoveel liefde zijn gemaakt verdienen een goede bestemming. Dat geeft voldoening en je maakt anderen blij. Zo ontstond het idee voor de Makersmarkt.”

Bij de markt speelt ook ontmoeting en verbinding een rol. Makers ontmoeten daar ook elkaar en dat kan tot nieuwe contacten en initiatieven leiden. Elkaar inspireren is een wezenlijk onderdeel van de opzet. Om die ontmoeting meer structureel te maken wordt nog bekeken of een makerscafé voorziet in een behoefte.

Eerste markt

Tijdens de eerste markt, op 15 januari van 11.00 tot 15.00 uur in Het Stadshuus, kunnen de makers hun spullen naar eigen inzicht weggeven, ruilen, tentoonstellen of verkopen. Wie er een prijskaartje aan hangt wordt wel geacht 20% van de opbrengt in de ‘Gedeelde Vreugd-pot’ te storten. Met dat geld worden volgende markten gefinancierd. De frequentie staat nog niet vast maar eens per kwartaal lijkt een goed uitgangspunt.

Anne de Groote werkt als stagiaire samen met Sophie Struik aan de organisatie van deze coproductie van Fit-Art en Het Stadshuus.. Met enkele anderen vormen ze een werkgroep. Fit-Art is al gehuisvest in Het Stadshuus en dat is dan ook de logische plek voor de Makersmarkt. Deelname is overigens nadrukkelijk mogelijk voor makers uit de hele gemeente.

Contacten leggen

De eerste stap is contacten leggen met zoveel mogelijk makers. Iedereen die iets maakt is welkom. Van ambachtelijke zaken, via kunst tot vruchten van eigen creativiteit is alles welkom. Zelfs spullen uit eigen tuin of wat daarvan wordt gemaakt kunnen een plekje krijgen. Net zoals overigens muzikanten die hun werk willen laten horen.

Oproepen zijn inmiddels gedaan via sociale media en via de pers. Verder hopen de initiatiefnemers dat de mond-tot-mondreclame z’n werk doet. Op 8 december volgt een makersmeeting in Het Stadshuus. Vanaf 14.00 uur kan iedereen die meer wil weten of wil meedenken daar terecht. Wel even vooraf aanmelden via struik.sophie@gmail.com.

Aanmelden

Aanmelden voor de Makersmarkt op 15 januari kan tot 20 december. Ook dit kan via het bovengenoemde mailadres of telefonisch via 06 307 94 605.

Kijk ook op: www.fitart.nl/nieuws/fit-art-makersmarkt