Lochem verlaagt OZB-tarief met 5 procent

0
Afbeelding ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM – Lochem verlaagt de tarief Onroerendezaakbelasting (OZB) in 2023 met 5 procent. Dat is precies het percentage waarmee het in 2020 steeg. Tijdens de behandeling van de begroting, vorige maand, werd al een motie aangenomen waarin werd gepleit voor de verlaging. Maandagavond werd dit definitief geregeld via een voorstel tot wijziging van de Belastingverordening 2023. Deze werd met 16 tegen 6 stemmen aangenomen. Alleen GroenLinks, LochemGroen! en D66 stemden tegen.

De tegenstanders vinden dat het nu niet de tijd is om ‘cadeautjes te geven aan de rijken’. Dit waren de letterlijke woorden van Calle Janssen van LochemGroen! Tijdens de begrotingsraad had de VVD al aangegeven dat niet alle woningeigenaren per definitie rijk zijn en dat een lastenverlichting eigenaren kan aanzetten tot verduurzaming van hun woning.

Niet verstandig

GroenLinks vindt de verlaging van de OZB niet verstandig. Fractievoorzitter Henk van Zeijts wees op een eerder op de avond gevoerde discussie over de hoge kosten voor nieuwbouw van scholen. Minder OZB ophalen is in die zin geen goed idee, zo vindt hij. Hij vroeg zich verder af of de verlaging gevolgen heeft voor de begroting die al is ingeleverd bij de provincie. Volgens Jan de Vries van de VVD, de indiener van het amendement, levert dat geen problemen op. Hij wees op de flinke reserve die Lochem heeft opgebouwd. Dat was ook de aanleiding om iets terug te geven aan de woningbezitters.

Het VVD-voorstel werd ook van harte gesteund door de PvdA. Dat was eind 2019 de enige fractie die tegen de OZB-verhoging voor 2020 stemde. “Herstel van een historische vergissing”, zo wreef fractievoorzitter Jos Israel er nog even in. De VVD ging destijds – geheel tegen de liberale principes in – akkoord met de verhoging omdat financieel zware tijden dreigden. Door coronacompensaties en uitstel van een voor Lochem ongunstige wijziging van de uitkering via het Gemeentefonds, pakte dat allemaal anders uit. De gemeentelijke schatkist werd voller in plaats van leger.

Lokale lasten

De Belastingverordening voor 2023 werd aangenomen met 18 tegen 4 stemmen. GroenLinks en LochemGroen! stemden tegen. D66, dat tegen de verlaging van de OZB stemde, ging wél akkoord met de verordening als geheel. In de begroting voor 2023 was al te lezen dat woningeigenaren, ondanks de over het hele jaar gerekende toegenomen waarde van onroerend goed, gemiddeld ‘slechts’ 7 euro meer aan OZB zouden moeten betalen. Daar gaat de maandag ‘bedongen’ korting van 5% op het tarief dus nog af.

De lokale lastendruk voor huishoudens neemt volgend jaar maar weinig toe. Voor een gemiddeld huishouden stijgt de afvalstoffenheffing met 9 euro, tot 241 euro. De rioolheffing blijft gelijk, op 333 euro. Gemiddeld komen de totale gemeentelijke lasten volgend jaar neer op 851 euro voor woningeigenaren en 574 voor huurders. Voor mensen met een laag inkomen bestaat een kwijtscheldingsregeling.