Afvalplan: Grijze en groene container minder vaak aan de weg

2
Containers in het Lochemse straatbeeld (archieffoto: LochemsNieuws)

LOCHEM – In het nieuwe Afval- en Grondstoffenplan van de gemeente Lochem wordt de balans gezocht tussen service aan de inwoners en beheersing van de kosten. Dit leidt onder meer tot een verlaging van het aantal keren dat de grijze en groene container worden geleegd. Grijs: eens per 8 weken. Groen: van december tot en met maart eens per 4 weken. De chemokar verdwijnt, de BEST-tas blijft.

De inzameling van PMD, oud papier en de BEST-tas verandert niet. Ook de milieuparkjes en de recyclepleinen in Lochem, Zutphen en Deventer blijven. Het gaat nu nog om een voorstel van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. De raad stelt ook de tarieven vast. Het lijkt erop dat de ingrepen de kostenstijging voor 2021 beperkt houden. De veranderingen gaan op 1 maart 2021 in.

Groene container in de winter

Ruim 1000 inwoners deden afgelopen zomer meer aan een enquête via het inwonerpanel ‘Lochem Spreekt’ over de toekomst van de afvalinzameling. 64% vond het in de winter minder aan de weg zetten van de groene container een acceptabele oplossing om kosten te besparen. Dit geldt dus de komende winter nog niet.

Restafval minder aangeboden

Bij de grijze container os de overweging dat veel inwoners deze nu al minder aan de weg zetten. Dat zou het voor de meeste mensen acceptabel moeten maken dat de container voor het restafval nog maar eens in de acht weken wordt geledigd. In het nieuwe afvalplan blijft de mogelijkheid bestaan om het afval te scheiden, dat daardoor kan worden gerecycled tot nieuwe grondstoffen en producten.

Er is in de aanloop naar het afvalplan gesproken over de mogelijkheid om de scheiding aan de bron van PMD (Plastic of Metalen verpakkingen en Drinkpakken) te vervangen door scheiding na inzameling. Dan zou dit soort afval in de grijze container kunnen. Onderzoek wees echter uit dat dit duurder is dan de huidige werkwijze.

Exit chemokar

Uit de antwoorden op vragen van Lochem Spreekt bleek ook dat een meerderheid (58%) van de inwoners geen gebruik maakt van de chemokar. Daarom stelt het college voor om te stoppen met de chemokar. Om ervoor te zorgen dat mensen toch van hun klein chemisch afval af kunnen wordt het afvalbrengpunt op bedrijventerrein Aalsvoort uitgebreid met een voorziening hiervoor.

Afvalcoach

In straten of buurten waar inwoners hun grijze container relatief vaak aan de weg zetten worden een afvalcoach ingezet. Deze begeleidt inwoners om ze te laten inzien dat hergebruik van grondstoffen belangrijk is en het dus zaak is om hun afval beter te scheiden. Als mensen ondanks goede scheiding niet uitkomen met eens per acht weken, kunnen ze restafval ook met de milieupas naar een ondergrondse restafvalcontainer brengen. Die zijn er in alle kernen.

6 euro duurder

In 2021 stijgt de gemiddelde afvalstoffenheffing per huishouden met ongeveer 6 euro. Een gemiddeld gezin betaalt volgend jaar 253 euro voor de afvalinzameling. De kosten voor de afvalinzameling zijn reëel en komen overeen met de kosten in vergelijkbare gemeenten. Dit bleek uit een onderzoek dat het college dit voorjaar op verzoek van de gemeenteraad deed.

De kosten voor de inzameling lopen de laatste jaren op. Waar eerder bijvoorbeeld oud papier en het textiel inkomsten opleverden, is dat nu bijna nihil. Met deze kostenverhogingen en dalende opbrengsten worden ook veel andere gemeenten geconfronteerd.

Brief

Als de gemeenteraad het Afval- en Grondstoffenplan 2021-2025 plus het tarief voor volgend jaar heeft vastgesteld, krijgen alle huishoudens een brief over de veranderingen en de prijs.

2 REACTIES

  1. Helaas vind ik het treurig dat de afvalstoffen heffing duurder wordt voor minder leggingen. Mijn grijze container is elke 4 weken vol en ik scheid het afval heel secuur maar heb ook 2 katten met elke dag een pakketje vol poepjes.

Comments are closed.