Lokale clubs steunen via spaaractie van PLUS Cornelis

0
(Bron: PLUS)

LOCHEM – Supermarktorganisatie PLUS verdeelt 3,2 miljoen euro via een spaaractie waarmee lokale clubs en verenigingen worden gesteund. PLUS Cornelis stelt in totaal 15.000 euro beschikbaar voor clubs die zich hebben aangemeld voor de actie.

Uit onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van PLUS blijkt dat voor 54 procent van de inwoners van Gelderland geldt dat een club of vereniging een belangrijke rol speelt in hun dagelijks leven. Door de coronapandemie is één op de vijf mensen het belang van een club of vereniging nog meer gaan inzien. Ruim de helft van de Nederlanders ziet clubs in problemen komen en pleit voor meer financiële steun. Ook is ongeveer de helft van leden van verenigingen bereid om meer contributie te betalen.

Tot medio november

Tot en met 13 november loopt de actie ‘Spaar je club gezond’. Landelijk hebben zich hiervoor 6200 clubs aangemeld. PLUS stelt dat lokale clubs en verenigingen een belangrijke rol spelen als het gaat om saamhorigheid en het buurtgevoel. En omdat alles, na langere tijd van gedwongen stilstand, nu weer op gang komt wil de supermarkt een steuntje in de rug bieden.

De belangrijkste voordelen die inwoners van Gelderland ervaren zijn: sociale contacten (73 procent), ontspanning (70 procent), het leren kennen van buurtgenoten (62 procent), ergens bij horen (63 procent) en een bijdrage aan hun geluksgevoel (62 procent). Met name voor jonge kinderen tot 12 jaar en voor ouderen vanaf 65 jaar is het clubleven van groot belang. Van die laatste groep geeft ruim een kwart aan dat de club helpt om eenzaamheid tegen te gaan (28 procent).

Betrokkenheid

Ook draagt het club- en verenigingsleven bij aan de saamhorigheid in de buurt, zegt 43 procent van de Gelderlanders. Opvallend is dat leden zich bijna twee keer vaker betrokken voelen bij hun buurt dan niet-leden. Ook doen zij twee keer zo vaak vrijwilligerswerk in de wijk. Veel buurtverenigingen moesten tijdens de lockdown hun deuren sluiten. Toch hebben deze clubs een belangrijke buurtfunctie vervuld. Want voor 65 procent van de leden hebben verenigingen geholpen om het saamhorigheidsgevoel te behouden.

Ruim de helft (55 procent) van de leden kijkt uit naar de terugkeer van het ‘normale’ clubleven. Hoogleraar Sociologie aan de Universiteit van Utrecht prof. dr. Beate Völker: “Verenigingen en clubs spelen een grote rol voor onze sociale inbedding. Door deel te nemen aan verenigingen voelen we saamhorigheid en dat we ertoe doen. We ontmoeten daar mensen die niet tot onze directe familie en de meest hechte vriendenkring horen. Juist deze iets zwakkere bindingen zijn echter zeer belangrijk voor integratie in de samenleving en voor nieuwe impulsen en ideeën. Kort gezegd: verenigingen houden ons vitaal.”

Klappen

Het verenigingsleven heeft ook in Gelderland flinke klappen gehad, maar waar de meeste
Nederlanders pleiten voor meer financiële steun wordt ook vooral gepleit voor meer vrijwilligers (65 procent in Gelderland, tegenover 45 procent in Nederland). Verder hebben leden hun club of vereniging gemist door de gestelde coronamaatregelen, zo geeft drie op de vier aan.

Het meest populair in Gelderland is de sportvereniging (49 procent) gevolgd door de cultuurvereniging (19 procent), de hobbyclub (14 procent), de buurtvereniging (10 procent) en de muziek- of zangclub (6 procent). Ongeveer een op de drie Nederlanders is op dit moment lid van een vereniging. Echter geeft 43 procent van de leden aan de afgelopen tijd wel minder betrokken te zijn geweest. De corona maatregelen (54 procent) en het gemis van activiteiten (45 procent) zijn hiervoor de voornaamste redenen.

Sponsorpunten

Met de spaaractie ‘Spaar je club gezond’, wil de supermarktketen klanten de mogelijkheid bieden om clubs en verenigingen financieel te steunen met sponsorpunten. Van tot en met zaterdag 13 november krijgen klanten van PLUS bij elke 10 euro aan boodschappen sponsorpunten. Deze zijn geld waard voor de club of vereniging in hun buurt. De klant kiest zelf waar zijn/haar geld naar toe gaat en de clubs kunnen het naar eigen inzicht besteden.

Klanten van PLUS die meedoen aan de actie maken wekelijks kans op PLUS cadeaukaart ter waarde van 75 euro. Elke week zijn er meerdere aanbiedingen in de winkel te vinden waarop extra sponsorpunten worden gegeven.

Meer informatie over de actie op plus.nl/club of vraag ernaar bij PLUS Cornelis aan de Albert Hahnweg in Lochem.