Lochems besluit Klein Dochterense ‘bubbles’ vernietigd

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – De bestuursrechter in Arnhem heeft een besluit van de gemeente Lochem over de zogeheten ‘Love Bubbles’ van Jalbert Kuijper vernietigd. De ondernemer heeft op basis van dit besluit al een bouwwerk moeten verwijderen van zijn terrein aan de Klein Dochterense Schooldijk. Dit om een dwangsom te ontwijken.

Het betreft de uitspraak in een bodemprocedure. Kuijper heeft in de tussentijd goeddeels zijn zin gekregen doordat gemeenteraad inmiddels heeft ingestemd met een aangepast bestemmingsplan waardoor acht recreatie-eenheden zijn toegestaan. De procedure en het handhavingstraject van de gemeente stond nog ter discussie.

Zicht op legalisering

Belangrijk gegeven blijkt het feit dat de gemeente op verschillende momenten in de procedure benadrukte dat er geen sprake was van voldoende zicht op legalisering van het plan. De bestuursrechter komt tot het oordeel dat dit wel zo was. Het Lochemse college krijgt met name het verwijt dat het op één dag zowel heeft besloten tot handhaving over te gaan vanwege bouwen in strijd met het bestemmingsplan, als aan de gemeenteraad voor te stellen om op precies dit punt het bestemmingsplan aan te passen.

Hieruit blijkt volgens de rechtbank dat er een duidelijke bereidheid was om de situatie rond de Lotus Bubble te legaliseren. Dat het bestemmingsplan inmiddels geheel in lijn is met wat toen werd beoogd is hiervan (mede) een bewijs zo luidt het oordeel.

Besluit vernietigd

Dit maakt dat het besluit van de gemeente Lochem om tot handhaving over te gaan en Kuijper via een dwangsom te dwingen tot sloop van de Lotus Bubble onrechtmatig was. Het beroep van Kuijper is daarom gegrond. De rechtbank kon niet anders dan het gehele besluit vernietigen.

Uitgangspunt van de bodemprocedure was het besluit van eind oktober 2017 waarin Lochem bepaalde dat de verdere ontwikkeling van de bed & breakfast van Kuijper – bestaande uit diverse bouwwerken – moest stoppen. Om dit af te dwingen werd een last onder dwangsom opgelegd. Dit gebeurde later nogmaals waardoor Kuijper zich vorig jaar genoodzaakt zag om de al gebouwde ‘Lotus Bubble’ weer af te breken. Deze stond toen gedeeltelijk naast het bouwvlak. Door een foute tekening, zo bleek later.

De rechtbank gaf Kuijper niet op alle onderdelen gelijk al zal deze daar gezien het eindoordeel niet wakker van liggen.

Ontvankelijkheid buurman

Buurman W. Ossewaldt drong bij de gemeente herhaaldelijk aan op handhaving. Kuijper vroeg de rechtbank om de buren niet-ontvankelijk te verklaren omdat deze geen belanghebbende zouden zijn. De voorzieningenrechter oordeelde eerder al dat de eigenaar van een aangrenzend perceel, ook als het gaat om handhaving, wettelijk altijd belanghebbende is. Dat beide percelen in dit geval gescheiden worden door een smalle sloot doet hier niets aan af. De bestuursrechter is het hiermee eens en wees de eis van Kuijper op dit punt af.

Bouwbesluit

De raadsmannen van Kuijper zetten verder in op het feit dat de gemeente bij het bestreden besluit om een dwangsom op te leggen zich onder meer op strijdigheid met het Bouwbesluit 2012 baseerde. Dit had volgens hen niet gemogen omdat dit verwijt voor Kuijper uit de lucht kwam vallen. Ook hierin ging de rechter nu niet mee. De gemeente heeft ter zitting voldoende duidelijk kunnen maken dat het Bouwbesluit geen rol speelde bij het opleggen van de dwangsom.

Vervolg

De gemeente kon woensdag nog niet reageren op de uitspraak. Deze moet eerst nader worden bestudeerd op de consequenties. Ook wordt bekeken of het zinvol wordt geacht om in hoger beroep te gaan. Dit moet binnen zes weken (na 17 september) worden aangegeven.