LochemGroen! stelt vragen over illegaal maaien van bermen

1
Voorbeeld van een akker bij Harfsen die is bespoten met glyfosaat. Daarbij is ook de gemeentelijke berm 'meegenomen'. De foto is genomen op 16 mei. (foto: LochemGroen!)

LOCHEM/GORSSEL – De fractie van LochemGroen! heeft schriftelijke vragen aan het college van B&W geteld over geconstateerd illegaal maaien en ‘gif’ spuiten in gemeentelijke bermen. Zowel boeren als burgers zouden zich hieraan schuldig maken. De partij wil dat handhavend wordt opgetreden.

Het college krijgt de volgende vragen:
1. Weet het college dat er in onze gemeente nog steeds gemeentelijke bermen onrechtmatig door inwoners worden gemaaid?
2. Is het college er van op de hoogte dat er gif wordt gespoten in gemeentelijke bermen?
3. Bent u het met LochemGroen! eens dat bloeiende bermen van levensbelang zijn voor veel verschillende kleine dieren? En dat er zonder bijen en vlinders geen bestuiving plaatsvindt en geen gewassen meer groeien?
4. En dat bermen als lange linten met bloemen en kruiden een “voedselsnelweg” zijn voor bijen, vlinders, vogels, kleine zoogdieren en insecten?
5. Treedt het college op tegen deze verspreiding van gif op gemeentelijke bermen?
6. Treedt het college op tegen het onrechtmatig maaien van gemeentelijke bermen?
7. Hoe vaak is er in 2021 gehandhaafd bij onrechtmatig maaien van gemeentelijke bermen. En hoe vaak bij onrechtmatig gif spuiten op gemeentelijke bermen?
8. Hoe vaak is er in 2022 gehandhaafd bij onrechtmatig maaien van gemeentelijke bermen? En hoe vaak bij onrechtmatig gif spuiten op gemeentelijke bermen?

RoundUp

Met de term ‘gif’ doelt LochemGroen! op RoundUp, oftewel glyfosaat. Voor het gebruik va deze ‘allesdoder’ geldt geen algeheel verbod maar het beleid van de gemeente is om dit middel niet te gebruiken op eigen grond.

Al sinds 2019 worden folders verspreid en stukken geplaatst in de Berkelbode dat de gemeente de bermen ecologisch beheert en dat de bermen niet door inwoners zelf gemaaid mogen worden, laat staan dat ze er verdelgingsmiddelen op mag worden gespoten. LochedmGroen! wijst erop dat het biodiversiteitsplan van de gemeente bermen aanwijst als ecologische verbindingszones. Behoud is van belang om de biodiversiteit te herstellen. Eén keer maaien per seizoen is dan voldoende. Dit zou dan echter niet in het voorjaar moeten gebeuren.

Maai Mei Niet

In Nederland wordt momenteel een campagne gehouden met de leus ‘Maai Mei Niet’. Ook de gemeente Lochem heeft zich hierbij aangesloten. Dit leidde onder meer tot een poster en een pagina met informatie in het weekblad.

1 REACTIE

Comments are closed.