Lochemers met recht op zorg laten geld liggen

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – Lochemers met een indicatie voor zorg – meestal huishoudelijke hulp – hebben vorig jaar samen zo’n 2 miljoen euro laten liggen. Ze deden ondanks hun indicatie geen daadwerkelijk beroep op zorg. Dit blijkt uit de jaarrekening van de gemeenten Lochem die vandaag (24/5) is gepubliceerd.

Onderzoeken
Wethouder van financiën Bert Groot Wesseldijk kan het fenomeen nog niet duiden: ,,Dit kwam pas naar voren bij de samenstelling van de jaarrekening. We onderzoeken nog wat de reden is voor zoveel mensen om geen gebruik te maken van hun indicatie”, zo zegt hij. Op de begroting hield Lochem er rekening mee dat 90% van de geïndiceerden daadwerkelijk hulp zou inschakelen. In werkelijkheid kwam dat aantal in 2016 uit op slechts 70%.

Omdat zo onzeker is wat de achterliggende redenen zijn, vloeit de 2 miljoen euro niet in de algemene middelen van de gemeente. Het geld blijft gereserveerd voor de zorg.

Jeugdzorg
De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor Jeugdzorg, Wmo en Participatie. Wat deze onderwerpen betreft was 2016 het eerste volledige boekjaar. Gebleken is dat er een flink tekort is op het gebied van Jeugdzorg, terwijl er op Wmo dus een overschot is. Volgens Groot Wesseldijk kan met name de financiële voorspelbaarheid van de nieuwe werkgebieden nog worden verbeterd.

Preventie
De kosten van Jeugdzorg vielen zwaar tegen. Met name jongeren die in instellingen in de gemeente verblijven kosten veel geld. Tot knelpunten in de zorg heeft dit volgens de wethouder niet geleid: ,,Jeugdzorg is een soort van open-eindregeling. We hebben dan ook niet op de rem gestaan. Wel gaan we bekijken of we door meer in te zetten op preventie kosten kunnen besparen”, aldus Groot Wesseldijk.

3,6 miljoen over
De gemeente Lochem hield vorig jaar in totaal 3,6 miljoen euro over. Naast de al genoemde 2 miljoen op de zorg gaat het om 1,6 miljoen aan uitgestelde projecten. De gereserveerde bedragen schuiven door naar dit jaar.

Economie
De aantrekkende economie is ook zichtbaar in de jaarrekening. Er worden meer bouwvergunningen aangevraagd en dat brengt geld in het laatje van de gemeente. Verder vinden meer mensen werk, waardoor het aantal uitkeringen omlaag gaat. Omdat het met bedrijven beter gaat zijn ondernemers vaker bereid te voldoen aan hun plichten jegens de Participatiewet en nemen ze eerder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst.

Jaarrekening online
Net als vorig jaar komt een gemakkelijker toegankelijke versie van de jaarrekening online, via de webapplicatie Pepperflow. Daar worden de cijfers vertaald in begrijpelijke grafieken. Technische problemen met de applicatie maken het lastig voorspelbaar wanneer deze versie op de website van de gemeente verschijnt. De klassieke versie van de jaarrekening is daar vanaf woensdagmiddag 17 uur wél te vinden. De stukken zijn ook in te zien bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

De gemeenteraad behandelt de begroting op 26 juni.