Jongerencoaches 2GetThere actief in gemeente Lochem

0
Detail van de website van 2getthere (bron: http://www.2gettherecoaching.nl)

LOCHEM/ZUTPHEN – In Zutphen zijn al dik een jaar 7 jongerencoaches van 2GetThere actief. De coaches zijn zelf jong en ervaringsdeskundigen. Ze proberen jongeren tussen 16 en 26 jaar die op enigerlei wijze ontspoorden op weg te helpen naar opleiding of werk. Formeel zijn ze al beschikbaar voor de gemeente Lochem maar de bekendheid hier kan wel een zetje in de rug gebruiken.

Cijfers
De stichting 2GetThere is gestart in Arnhem en is inmiddels actief in een aantal gemeenten in Gelderland en Drenthe. In Zutphen is Melvin Sloot (23) een van de coaches. Hij heeft zelf een verslavingsachtergrond. Hij vertelt dat de cijfers over het eerste jaar in Zutphen positief zijn. ,,We hebben nu ruim 80 jongeren in begeleiding Daarvan zijn 30 zaken afgesloten. Van die 30 hebben 12 jongeren nu een baan en zijn er 9 bezig met een opleiding of iets anders. Van slechts een persoon kunnen we zeggen dat het niet is gelukt.”

Melvin Sloot (bron: http://www.2gettherecoaching.nl)

Problematiek
De problematiek van jongeren is divers. Verslaving aan alcohol en drugs komt relatief vaak voor en depressiviteit is sterk in opkomst. Ook jongeren met een psychische achterstand of die afgleden in criminaliteit komen bij de coaches terecht. Melvin: ,,Bij een verslaving pakken we de jongere vaak letterlijk bij de hand en gaan naar bijvoorbeeld een bijeenkomst van lotgenotengroepen als AA en NA. Maar ook een school- of beroepskeuzetest is denkbaar. Verder helpen we bij praktische zaken als het schrijven van een goede sollicitatiebrief of een cv.”

Lage drempel
Laagdrempeligheid is een belangrijk gegeven bij 2GetThere. ,,We hebben geen kantoor. We gaan naar de jongeren thuis of maken een afspraak op een openbare plek, zoals op straat of op een terras”. aldus Melvin. De diensten zijn kosteloos en flexibel. Er is geen sprake van druk of dwang en de betrokkenen bepalen zelf hoe intensief ze begeleid willen worden.

Coaches
De coaches weten wat de jongeren die op een of andere manier ontsporen doormaken. Zelf mogen ze maximaal 2½ jaar werken in dienst van 2GetThere en worden in die periode ook zelf intensief begeleid en getraind. De stichting ziet zichzelf als een kweekvijver voor coaches. Melvin Sloot oriënteert zich daarom nu al op zijn eigen toekomst maar ziet die wel op hetzelfde werkterrein liggen.

Preventie
Voor de instroom van jongeren die begeleiding nodig hebben zijn de coaches vooral afhankelijk van leerplichtambtenaren van de gemeente. Die merken vaak het eerst dat er dingen misgaan. Melvin Sloot: ,,We zetten flink in op de preventie van uitval op school.”  Via Het Plein en het plaatselijke jongeren- en welzijnswerk komen ook jongeren binnen. Hij is erg te spreken over het jongerencentrum in het Lochemse Stadshuus. ,,Zo’n plek missen we hier in Zutphen erg”, zo zegt hij.

Het Plein
Melvin zit namens 2GetThere in de cliëntenraad van Het Plein, de gemeenschappelijke sociale dienst van Lochem en Zutphen. ,,Dat is erg interessant omdat ik zo inzicht krijgt in de werkwijze van de organisatie. En ik kan aangeven als het uitgezette beleid onvoldoende rekening dreigt te houden met jongeren. Veel jongeren hebben best een ‘struggle’ met Het Plein, dat zelf volgens mij ook erg is gebaat bij samenwerking met organisaties als de onze.”

Jeugdzorg
Er is momenteel veel te doen over problemen in de Jeugdzorg nu dat op het bordje van de gemeente is komen te liggen. Melvin Sloot zegt in Lochem en Zutphen nog geen directe negatieve gevolgen van de overheveling te ondervinden. Wel is er volgens hem sprake van een probleem met jongeren die 18 jaar worden. Dan trekken gemeenten de handen er letterlijk van af en is er geen budget meer beschikbaar. Dat zorgt voor frustratie en mogelijke terugval. 

Lochemse coaches
Er ligt een idee om 2GetThere ook in te zetten bij de coaching van statushouders maar dat moet nog verder worden uitgewerkt. Bovendien ligt het voor de hand om op termijn ook coaches uit Lochem zelf aan te trekken omdat die het juiste netwerk hebben en de weg weten in de gemeente.

Oproep
Het werk van 2 GetThere is nog niet heel bekend in Lochem en Melvin Sloot doet daarom een oproep aan scholen, ouders en anderen die jongeren zien vastlopen om zich te melden. Jongeren kunnen uiteraard ook zichzelf aanmelden. Op 2gettherecoaching.nl staat een aanmeldformulier. Melvin zegt: ,,Het is belangrijk de profielen van de coaches op de website goed te lezen en bij aanmelding alvast een voorkeur voor een coach aan te geven. Dat maakt het leggen van contact gemakkelijker.”