Lochem: OZB +13 en afvalheffing +40 euro in 2020

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM/GORSSEL – Inwoners van de gemeente Lochem gaan volgend jaar gemiddeld 40 euro meer betalen aan afvalstoffenheffing. Eigenaren van onroerend goed zijn dan 13 euro meer kwijt aan OZB. De gemeentebegroting met onder meer deze maatregelen is voorgelegd aan de gemeenteraad die het op 11 november – al dan niet met wijzigingen – vaststelt.

De begroting staat integraal op de website van de gemeente Lochem en rond 11 oktober is de begrotings-app te vinden via DEZE link.

Gestegen kosten

Wethouder Bert Groot Wesseldijk (financiën) zegt in een toelichting dat verhoging van de afvalstoffenheffing onontkoombaar is. ,,We kregen onlangs de kosten van de afvalverwerking onder ogen. Dat kwam heftig binnen. Met name de verwerking van restafval en van plastic, metaal en drankpakken is veel duurder geworden”, zo zegt hij.

Groot Wesseldijk wijst erop dat Lochem er de afgelopen jaren in is geslaagd om stijgingen van OZB en de afvalstoffenheffing tot een minimum te beperken. Gezien de recente ontwikkelingen moet een beroep worden gedaan op de portemonnee van de inwoners.

Tegenwind

Net als andere gemeenten kampt de gemeente Lochem met wat het zelf ‘financiële tegenwind’ noemt. Met name in het sociale domein krijgen gemeenten de enorme kosten van extra taken lang niet compenseert door het Rijk. Lochem constateert nogal cynisch dat diezelfde overheid de Nederlanders meer koopkracht belooft maar dat een deel van de rekening daarvan bij de gemeente legt. Die kan vaak niet anders dan óf de lokale lasten verhogen óf te bezuinigen op voorzieningen.

Reserve

Het is overigens niet alleen kommer en kwel als het gaat om de financiën. Zo hoeft volgend jaar geen 1,2 miljoen – zoals eerder geschat-  uit de algemene reserve worden gehaald om de begroting sluitend te maken, maar ‘slechts’ 800.000 euro. Dit is het gevolg van een verhoogde bijdrage uit het Gemeentefonds. De greep in lokale schatkist zorgt ervoor dat de begrotingen vanaf 2021 – ijs en weder dienende – een overschot laten zien.

Ambities

Door de tegenwind kan nieuw beleid van het zittende college alleen worden uitgevoerd door harder te trappen. Daardoor kunnen ambities als versterking van de binnenstad, aanpak van eenzaamheid, de energietransitie en biodiversiteit toch worden waargemaakt, zo denkt het college van B&W. Meer concrete plannen worden volgend voorjaar geopenbaard in de Kadernota 2021.

Niet kostendekkend

Wat opvalt in de begroting is dat de gemeente er niet in slaagt om legeskosten kostendekkend te maken. Van het ambtelijke werk dat bijvoorbeeld moet worden verzet om horecavergunningen te verlenen, wordt slechts 35% van de kosten gedekt door de inkomsten. Bij de reisdocumenten en rijbewijzen is dit 42%. Hierop komt de gemeente jaarlijks zo’n anderhalve ton tekort.

Niet uit de markt prijzen

Wethouder Groot Wesseldijk zegt dat telkens wordt gekeken dat de kostendekkendheid van leges maar dat de gemeente zichzelf niet uit de markt wil prijzen door de kosten hoger te maken dan andere gemeenten in de regio.

Het meeste werk, en verreweg de meeste kosten, gaan overigens zitten in de verlening van Omgevingsvergunningen en bestemmingswijzigingen. Op dit gebied slaagt Lochem erin om wél nagenoeg kostendekkend te werken.

De begroting wordt op 11 november vastgesteld door de gemeenteraad.