Lochem riskeert proces bij afwijzing subsidie Achterhoek FM

0
De studio van Achterhoek FM aan de Wierssebroekweg. (bron: Google Streetview)

LOCHEM – Als de gemeenteraad op 10 april opnieuw besluit om de jaarlijkse bijdrage aan de lokale omroep Achterhoek FM niet te verhogen, riskeert de gemeente een juridische strijd die al snel veel meer kost dan het door de radiozender gevraagde bedrag. Maandagavond (27/3) spraken de raad, college en vertegenwoordigers van de omroep hierover.

Kosten
Voorzitter T. Hesselink en vrijwilliger B. van den Berg van Achterhoek FM beantwoordden de vragen van raadsleden. Zo werd duidelijk dat de zender de kosten zo laag mogelijk probeert te houden door onder meer te werken met vrijwilligers. Het bestuur vindt het echter te ver gaan om vrijwilligers ook nog eens te vragen eigen geld in Achterhoek FM te steken. Daarom doet wordt een beroep gedaan op de zorgplicht van de gemeente.

Zorgplicht
Die zorgplicht ontstond op het moment dat de gemeenteraad in 2015 positief adviseerde toen de zender een (nieuwe) zendmachtiging vroeg. De gemeente ontvangt jaarlijks zo’n 20.000 euro rijksgeld voor lokale omroep maar is niet verplicht dat daar ook (geheel) aan te besteden. Een afwijzing van een aanvraag moet volgens de regels wel goed worden gemotiveerd.

Reclame
Maandagavond bleek dat de opbrengst uit reclame tot nu toe minimaal zijn. Op dit moment worden wel gericht bedrijven benaderd. Grotere bedrijven worden benaderd in samenwerking met drie andere lokale omroepen, het Achterhoeks Nieuwsnetwerk. Die samenwerking moet op termijn ook andere besparingen opleveren. De stichting is echter nog maar net opgericht waardoor dit nu nog geen financiële voordelen biedt.

Draagvlak
De gemeenteraad vroeg eerder al om een indicatie van de luisterdichtheid en de waardering van luisteraars van de zender om het draagvlak te kunnen vaststellen. Een professioneel onderzoek daarna zou teveel geld kosten en een omroep aan HBO-studenten om zo’n peiling uit te voeren leverde niets op. Achterhoek FM houdt het aantal reacties op uitzendingen niet bij. De suggestie van raadsleden om dit te gaan doet wordt opgepakt.

Vaste lasten
De zender kampt verder met een stijging van niet-beïnvloedbare kosten zoals aansluiting en gebruik van glasvezel, het lidmaatschap van de overkoepelende organisatie van lokale omroepen OLON en de afdracht aan muziekauteursrechtenorganisatie BUMA STEMRA. Het gaat hierbij om circa 4000 euro per jaar. 

Subsidie-aanvraag Radio573 wordt afgewezen

Radio573
Burgemeester Van ‘t Erve vertelde maandagavond dat een subsidieaanvraag van 10.000 euro van de internetzender Radio573 zal worden afgewezen door het college. De zender zendt niet uit via de ether en heeft dus geen zendmachtiging nodig. Daardoor is er geen sprake van een zorgplicht voor de gemeente. Volgens de burgemeester is het uitzenden via de kabel en ether door Achterhoek FM met name van belang voor het buitengebied vanwege het ontbreken van (snel) internet.

Juridische stappen
De voorzitter van Achterhoek FM gaf aan dat het bestuur zich zal beraden op juridische stappen als de aanvraag opnieuw wordt afgewezen. Die dreiging en een advies van de bezwarencommissie is ook de reden dat het college terugkomt op een eerdere afwijzing van de aanvraag. De zender ontvangt 9000 euro per jaar maar vraagt 20.000 euro. Het college wil in het nieuwe voorstel niet verder gaan dan 15.000 euro. Als de raad niet akkoord gaat zal dit stevig moeten worden onderbouwd.

De voltallige gemeenteraad praat op 10 april verder over dit onderwerp en neemt dan vermoedelijk ook een besluit.