Afval: Lochem wil inwoners niet dwingen maar keuzes geven

0
Foto ter illustratie (bron: rgbstock.com)

LOCHEM – De gemeente Lochem wil de inwoners niet dwingen tot het zogenaamde ‘omgekeerd inzamelen’, waarbij de bewoner z’n afval komt brengen. De inwoners krijgen de keuze of ze dat willen of dat ze het afval liever op de vertrouwende wijze laten ophalen.

Keuze
Wethouder Bert Groot Wesseldijk hamerde maandagavond (27/3) in een discussie met de raad vooral op die keuzemogelijkheden. Diezelfde raad had er overigens nog wel de nodige vragen over. Het ging daarbij regelmatig over handhaving om te voorkomen dat sommigen zich onttrekken aan het scheiden van afval. Vooral het fenomeen dat bedrijven hun bedrijfsafval laten afvoeren door een derde partij en dat de ondernemer daar ook zijn privé-afval bijkiepert kwam daarbij aan de orde.

Koffiefilters
Wethouder Groot Wesseldijk heeft enerzijds geen idee hoe groot dat probleem in werkelijkheid is maar hij zei ook niet van plan te zijn om er veel energie in te steken. ,,Je kunt niet zien of een koffiefilter bedrijfsmatig of privé is gebruikt”, zo zei hij. Radboud Ammerlaan (CDA) vroeg of ondernemers die de afvoer van hun afval zelf regelen hun vastrecht niet ook in de knip kunnen houden. Groot Wesseldijk zei dat er geen plannen in die richting zijn. Jos Israël (PvdA) vroeg daarop om die vorm van solidariteit niet uit het systeem te halen.

Bezwaar
Ammerlaan meldde overigens dat hij heeft vernomen dat de organisatie van recreatiebedrijven Recron leden adviseert om in beroep te gaan tegen de betaling van het vastrechtdeel in de aanslag als zij hun afval via een commerciële partij laten afvoeren. 

Controle
Er kwam ook een vraag over particulieren die hun container nooit aan de weg zetten. Dat komt voor zo blijkt uit de cijfers. Zowel raad als wethouder maken zich ‘zorgen’ over hoe dat kan. Er kan sprake zijn van dumping of meeliften met anderen. De wethouder heeft niet scherp voor ogen hoe dit fenomeen gecontroleerd kan worden. ,,Misschien eerst via een brief uitleg vragen en als dat geen bevredigend antwoord oplevert maar eens gaan controleren”, zo zei hij.

Containers
Lochem wil meer milieustraten met hogere capaciteit plaatsen om het zelf wegbrengen te stimuleren en makkelijker te maken. De gemeente hoopt dat de frequentie van ledigen van de containers dan naar eens in de vier weken kan. Wie wil kan dan een gratis een tweede container krijgen. Wie weinig afval heeft of wie vier weken te lang vindt kan het afval in kleine hoeveelheden wegbrengen.

Goedkoper
Door waardevolle stoffen te scheiden en door het restafval terug te brengen kunnen de kosten op den duur omlaag zo is de verwachting. Elke Lochemer produceert nu nog 55 kilo restaval per jaar. Het streven is om dit in 2030 te hebben teruggedrongen tot 5 kilo per persoon.

De gemeenteraad praat op 10 april verder over het afvalplan dat pas volgend jaar van kracht moet worden.