Lochem: nog veel geld kwijt aan onterechte bijstand

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – De gemeente Lochem is nog veel geld kwijt aan ten onrechte uitgekeerde bijstandsuitkeringen. In totaal gaat het om bijna 1,5 miljoen euro. Daarvan kan op dit moment nog slechts 4,3 ton worden teruggevorderd. Dat is 29%, terwijl het streven is om minimaal 50% terug te halen.

Schulden
Dit blijkt uit de laatste maandrapportage van Het Plein aan de gemeenteraad van Lochem. Vaak heeft de betrokkene simpelweg geen geld om de schuld af te lossen. Verder komt het voor dat mensen schulden heeft bij meerdere partijen en er maar bij een van de crediteuren mag worden afgelost. In andere gevallen in de terugvordering nog niet in gang gezet. 

Handhaving
Wat beter gaat het met de uitvoering van het handhavingsplan waarmee vorig jaar is begonnen. Het streven is het plan van aanpak voor individuele uitkeringsgerechtigden minimaal eens per jaar te actualiseren. Daarbij wordt onder meer gekeken wat er kan worden gedaan om de betrokkene te laten participeren en of hij/zij de gemaakte afspraken nakomt.

Actueel
Op dit moment is 83% van de plannen van aanpak actueel, zo blijkt uit de rapportage. Daarmee komt het streefpercentage van 95% in zicht. Sinds november zijn de plannen van 530 klanten van Het Plein geactualiseerd. Het gaat dan om klanten uit zowel Lochem als Zutphen.