Lochem: meeste ‘bijstandschuld’ zit bij ondernemers

0
Foto ter illustratie (bron: picabay.com)

LOCHEM/ZUTPHEN – Van de anderhalf miljoen euro die de gemeente Lochem nog tegoed heeft van mensen die bijstand ontvangen blijkt door Het Plein te zijn verstrekt aan ondernemers. Via het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) is in totaal 625.000 euro verstrekt.

Leningen
Daarbij gaat het om kredieten, renteloze leningen en bijdragen voor starters. Veel van dit geld blijkt dus lastig terug te vorderen. Verder staat 295.000 uit aan Leenbijstand Duurzame gebruiksgoederen. Veruit het grootste deel van dat geld is verstrekt aan vluchtelingen die een verblijfsstatus kregen en dus een woning. Met de lening kunnen ze hun huis inrichten. Het is de bedoeling dat ze het geld op termijn terugbetalen.

300 Lochemers
In totaal moeten zo’n 300 Lochemers nog een bedrag terugbetalen aan Het Plein. De gemeente Lochem betaalt de bijstandsuitkeringen gedeeltelijk vooraf uit. Als iemand in de loop van de maand andere inkomsten krijgt moet een deel van de uitkering dus worden terugbetaald. Ook komt het voor dat wijzigingen niet op tijd zijn doorgegeven of verwerkt. Het gaat in totaal om een bedrag van 176.000 euro.

Het resterende deel van de anderhalf miljoen bestaat uit veel relatief kleine bedragen zoals opgelegde boetes of verrekeningen. Mensen met een bijstandsuitkering hebben ondanks de geringe hoogte van de bedragen vaak moeite om dit te betalen.

Landelijke cijfers
Het 100% terugvorderen van de uitstaande vorderingen is onhaalbaar. Dat blijkt ook uit de Benchmark van de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein Divosa onder het grootste deel van de Nederlandse gemeenten. Het gemiddelde bedrag aan openstaande vorderingen is 4 miljoen. De incassopercentage ligt landelijk op 17%. Het Plein heeft een percentage van 29% en doet het dus nog relatief goed (zie grafiek onder dit artikel). Het streefpercentage van 50% is echter nog ver weg. 

Langlopende kredieten
Bij de vorderingen op ondernemers gaat het vaak om langlopende kredieten die de gemeente niet snel terug ziet. Deze leningen via de BBZ zijn door de gemeente voor een groot gedeelte te declareren bij het Rijk zodat het niet direct van invloed is op de gemeentelijke schatkist.