‘t Baken is klaar voor de start op 2 januari

0

LOCHEM – ‘t Baken is vanaf 2 januari hét loket voor alles wat de maken heeft met (jeugd)zorg, werk & inkomen en zaken als schuldhulpverlening. Sinds april wordt gewerkt aan de organisatie en de betrokkenen vinden dat ze klaar zijn voor de start.

Als idee leeft ‘t Baken al zo’n 2 jaar in het gemeentehuis. Gedacht werd aan een centraal loket voor de Wmo, jeugdzorg en de taken van het gebiedsteam. De zaak kwam afgelopen voorjaar in een stroomversnelling toen Lochem en Zutphen besloten Het Plein per 31 december op te heffen. Dat hield in dat ook alles rond werk & inkomen weer door Lochem zelf moet worden uitgevoerd.

Één dak
Wethouder Eric-Jan de Haan, die na de verkiezingen op een rijdende trein moest springen, zegt aan de vooravond van de opening van ‘t Baken: ,,Het voelt goed om alles weer onder één dak te hebben. Vooral als je alle 65 medewerkers bij elkaar hebt en als dan blijkt dat er veel enthousiasme is en een drive om alles te doen voor de klant. Dat bezorgt een gevoel van warmte.”

Scholen
Dat ‘onder één dak’ moet overigens niet al te letterlijk worden genomen, want ‘t Baken zal ook aanwezig zijn in Gorssel, in Den Oldenhof. En verder is het de bedoeling dat de consulenten van ‘t Baken veel buiten de deur van het gemeentehuis onderweg zijn. Ze spreken af bij mensen thuis en zijn op vaste tijden aanwezig op basisscholen en in huisartsenpraktijken. Daar zijn ze aanspreekpunt en vraagbaak.

Drempel
Voor dat laatste is gekozen om de drempel zo laag mogelijk te houden. ,,Als mensen vragen hebben over problemen met hun kind kunnen ze dus ook terecht op school. We kunnen ze dan de weg wijzen naar een oplossing. Dat werkt hopelijk preventief. In gezinnen met problemen spelen vaak meerdere zaken tegelijk. Daarom is het goed dat ‘t Baken alles in een breed perspectief kan plaatsen”, aldus De Haan. Een vast contactpersoon, waardoor je je verhaal niet telkens opnieuw hoeft te vertellen, wordt standaard.

Leren
De wethouder is zich ervan bewust dat bij een nieuwe organisatie ook wel eens wat mis kan gaan. ,,We moeten vooral een lerende organisatie zijn”, zegt hij. Een groot voordeel is dat er veel ervaring en gebiedskennis aanwezig is in de nieuwe organisatie. Onder de nieuwe medewerkers zijn mensen van Het Plein die de Lochemse cliënten vaak al kennen. Net als veel werkgevers in de gemeente. Bij de andere disciplines zijn externe medewerkers op de loonlijst van de gemeente gezet. Ook daar is de kennis en ervaring al aanwezig.

Eigen kracht
De gemeente Lochem vertrouwt voor een groot deel op de eigen kracht van de inwoners en hun netwerk. Bij een hulpvraag wordt in eerste instantie gekeken of er iets geregeld kan worden met familie, vrienden of vrijwilligers. Pas als er via die weg geen hulp is organiseren komen professionele hulpverleners in beeld.

Eigen stijl
Wie het gemeentehuis binnen stapt met een hulpvraag kan vanaf 2 januari zo doorlopen naar het loket van ‘t Baken. Dit wordt in de hal van het gemeentehuis ook aangegeven. Bij het loket zelf wordt privacy geboden en de inrichting van de ruimte moet een meer ‘huiselijke’ uitstraling krijgen. Er is ook bewust voor gekozen om ‘t Baken een eigen huisstijl te geven, zodat het een herkenbaar ‘merk’ wordt.

Promotie
De start van ‘t Baken wordt op verschillende manieren uitgedragen. Mensen die bij de gemeente of Het Plein bekend zijn hebben inmiddels een brief ontvangen. Verder worden flyers verspreid en binnenkort duiken posters op in de abri’s in de gemeente. Deze week zijn 2 pagina in het gemeentenieuws in de Berkelbode gewijd aan het onderwerp en via sociale media wordt getracht nog meer mensen te bereiken, waaronder ook jongeren.

Op de website bakenlochem.nl – die nu nog maar één algemene pagina bevat, is vanaf 1 januari veel informatie te verkrijgen, via onder meer vraag-en-antwoordmodules.