‘Kosten huishoudelijk hulp ruim 5 ton hoger dan begroot’

1
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – De gemeente Lochem verwacht dit jaar ruim 500.000 euro meer uit te geven aan huishoudelijk hulp dan begroot. Verlaging van de eigen bijdrage en de toenemende vergrijzing zijn de belangrijkste oorzaken. Daardoor doen meer mensen een beroep op de regeling ‘Ondersteuning Thuis’, een Wmo-voorziening.

Ruim 2 miljoen

Op 1 januari van dit jaar ontvingen 470 mensen ondersteuning in de huishouding. Op 1 juli was dit aantal al gestegen naar 569. Dit blijkt uit de Raadsmonitor Sociaal Domein over de eerste helft van 2019. Lochem heeft voor het hele jaar 1.610.000 euro aan uitgaven voor huishoudelijke hulp begroot. De prognose is dat uiteindelijk 2.115.000 euro nodig is.

Ander tarief

De extra aanvragen en dus de kostenstijging zijn vooral het gevolg van de invoering door he Rijk van het zogeheten abonnementstarief. Sinds 1 januari betaalt iedereen dezelfde eigen bijdrage. Daarvoor was dit gekoppeld aan het inkomen.

‘Onbetaalbaar’

Wethouder Henk van Zeijts: ,,Vorig jaar mochten we nog een eigen bijdrage Wmo heffen die afhing van het inkomen en vermogen van mensen. Dit jaar heeft het Rijk aangegeven dat gemeenten dat niet meer mogen doen. Iedereen betaalt een vaste eigen bijdrage van € 17,50 per vier weken. Mensen die tot voor kort zelf betaalden, kloppen nu bij de gemeente aan voor huishoudelijke hulp. Ik gun het de mensen en ze hebben er recht op, maar zo langzamerhand wordt dit voor alle gemeenten onbetaalbaar. Ik heb er weinig
vertrouwen in dat het Rijk dit gaat compenseren.”

Meevallers

Uit de raadsmonitor blijkt verder dat het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is gedaald van 468 eind 2018 naar 453 op 1 juli. Daarmee wordt de doelstelling voor heel 2019 – 2 ton minder uitgaven – al bijna gehaald. Verder vinden meer mensen de weg naar het BudgetAdviescentrum Lochem. Daardoor komen er minder mensen terecht in de (zwaardere) schuldhulpverlening.

Jeugdhulp

Het aantal jongeren met jeugdhulp blijft ongeveer gelijk, maar de kosten voor de gemeente pakken dit jaar lager uit dan begroot. Dat is voor het eerst sinds de overheveling van deze taak van Riik naar gemeenten. De gemeente krijgt overigens nog altijd minder geld van het Rijk dan wat daadwerkelijk wordt uitgegeven aan jeugdhulp.

In de onderstaande tabel is het verschil tussen begrootte bedragen voor jeugdzorg en de prognose voor dit jaar te zien:

(born: Raadsmonitor gemeente Lochem)

Statushouders

Het aantal statushouders met een uitkering is gedaald. Dit is volgens de gemeente het gevolg van intensieve begeleiding. Om de uitstroom uit de uitkering te vergroten wordt ingezet op begeleiding van werkgevers die statushouders in dienst willen nemen. En door nog meer aandacht voor taalvaardigheid hoopt de gemeente ook actieve deelname aan de lokale samenleving te verbeteren.

Huisvesting

Qua huisvesting van statushouders loopt Lochem tot nu toe achter op de taakstelling voor dit jaar. Tot 1 juli waren 7 mensen gehuisvest. Dat hadden er volgens de taakstelling 12 moeten zijn. In de tweede helft van het jaar moeten dat er nog eens 12 zijn. De gemeente probeert aan de opdracht te voldoen door enkele grotere gezinnen te huisvesten. In het piekjaar 2016 moest Lochem nog 95 statushouders huisvesten.

De Raadsmonitor Sociaal Domein over de eerste helft van 2019 is HIER te vinden (externe link naar website gemeente Lochem).

1 REACTIE

  1. “Wethouder Henk van Zeijts: ,,Vorig jaar mochten we nog een eigen bijdrage Wmo heffen die afhing van het inkomen en vermogen van mensen. Dit jaar heeft het Rijk aangegeven dat gemeenten dat niet meer mogen doen. Iedereen betaalt een vaste eigen bijdrage van € 17,50 per vier weken.”

    Een cadeautje aan de rijken, dankzij de VVD.

Comments are closed.