Lochem kan verder met bedrijventerrein Diekink

0
Toekomstig bedrijventerrei Diekink. (infographic: LochemsNieuws)

LOCHEM – De gemeente Lochem kan verder met de ontwikkeling van bedrijventerrein Diekink, dat ligt ingeklemd tussen de spoorlijn Lochem-Zutphen, de Rossweg en de Rengersweg (N332). De voorbereidingen voor het opstelling van een bestemmingsplan worden nu gestart.

Ruim een jaar geleden kreeg Lochem het advies van de Provincie Gelderland om vooral te wachten met verdere stappen. Er dreigde een overschot aan bedrijventerreinen in de Stedendriehoek. Inmiddels is de economie dusdanig aangetrokken dat er meer vraag is. Lochem loopt tegen de grens aan voor wat betreft kavels voor nieuwe bedrijven en de ontwikkelingen van nieuwe terreinen kost tijd.

Overeenstemming
Een onderbouwing met diverse rapporten en intensief overleg in de Cleantech Regio en met de provincies, heeft nu tot overeenstemming geleid. Diekink is opgenomen in het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) voor de Cleantech Regio, waar gemeente Lochem deel van uitmaakt.

In het RPW is vastgelegd hoeveel hectare bedrijfsterrein beschikbaar is per gemeente tot 2025. Het programma kwam tot stand door afstemming tussen gemeenten en provincies, zodat vraag en aanbod goed aansluiten en er niet wordt gebouwd voor leegstand.

Grenzen
Wethouder Ingrid de Pagter (economie) zegt: ,,Ik ben blij met dit resultaat voor de gemeente Lochem. Veel lokale bedrijven hebben belangstelling om uit te breiden of om zich hier te vestigen. Daarbij lopen we zonder Diekink echt tegen de grenzen aan. Aalsvoort bij de entree van Lochem en De Spoel langs het Twentekanaal zijn ingevuld en ook de invulling van Stijgoord loopt gestaag. Diekink voorziet dus echt in een behoefte. Dat biedt perspectief aan bedrijven en zorgt voor behoud van werkgelegenheid.”

6,5 hectare
Diekink bestaat uit 6,5 hectare netto bedrijventerrein met kleine tot middelgrote kavels. De verwachting is dat het bestemmingsplan in 2019 aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd. Diezelfde raad stemde in 2008 al in met een startnotitie. Deze werd in 2012 – toen de crisis nog om zich heen greep – geactualiseerd. Toen werd uitgegaan van realisatie van het bedrijventerrein in 2021.