Lochem geeft meer ruimte aan kleine windturbines

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM/HARFSEN – ‘Kleinschalig wind’ heet het in jargon. Bedoeld worden dan windturbines met een ashoogte van 25 meter en een tiphoogte van 33 meter. Ook windmolens met een verticale as, ook wel ‘wokkels’ genoemd, van maximaal 25 meter krijgen de ruimte. 

Een belangrijk procedureel verschil is dat voor deze kleinere windmolens geen verklaring van geen bedenkingen vereist is. Bij de grote jongens is dit wel het geval. Volgens het Lochemse college van B&W bestaat er een behoefte aan uitbreiding van de mogelijkheden voor kleine windprojecten. Er zijn een aantal initiatieven voor turbines bekend. Landbouworganisatie LTO heeft laten weten dat er signalen zijn dat boeren nadenken over zulke projecten.

Agrarisch bouwvlak

Het huidige beleid laat kleine windturbines alleen toe binnen agrarische bouwvlakken en op de bedrijventerreien Kwinkweerd, Aalsvoort en Aalsvoort-West. De maximale hoogte mag dan echter maar 15 meter bedragen.

Onder het nieuwe regime mogen ze verrijzen in het buitengebied en ook buiten het agrarische bouwvlak en zelfs op plekken met een niet-agrarische bestemming, al gelden hiervoor een aantal uitzonderingen.

Kleine beetjes helpen

De gemeente Lochem wil in 2030 energieneutraal zijn en duurzaamheid is een speerpunt in het collegeprogramma. B&W zijn zich ervan bewust dat het stimuleren van kleine windturbines slechts een bescheiden bijdrage leveren aan de doelstellingen maar hier geldt het motto: alle beetjes helpen. De gemeente steekt overigens geen geld in de windprojecten.

Door de regels zo aan te passen dat de windmolens in plaats van 15 meter voortaan 25 meter hoog mogen zijn worden de turbines eerder rendabel voor de initiatiefnemers. Naast de hoogte neemt dan ook de lengte van de rotorbladen toe. Ook dat levert meer energie.

Overleg me buurt

Iemand die een turbine wil laten plaatsen moet nog voor de aanvraag bij de gemeente met de buurt in overleg. Zo krijgt hij/zij inzicht in de belangen die spelen en kan zo nodig aanvullend onderzoek doen. De gemeente maakt uiteindelijk de afweging vanuit het algemeen belang.

Geldende regels over veiligheid, afstand, geluid en slagschaduw veranderen niet. De gemeente wil bovendien een keurmerk verplicht stellen.

Natuur blijft beschermd

Er zijn enkele zogeheten uitsluitingsgebieden aangewezen. Daaronder weidevogel- en Natura 2000-gebieden. Natuurwaarden mogen niet in het gedrang komen. Gebieden met de bestemming Natuur blijven vrij van windturbines. En bij elk project moet flora- en fauna-onderzoek plaatsvinden.

Dan zijn er nog de mini-tubines, vaak met een verticale as. Door de spiraalvorm van het rotorblad worden ze ook wel ‘wokkel’ genoemd. Deze mogen niet verder dan 5 meter boven de nok van een gebouw uitsteken. Bij deze kleine turbines is het vaak lastig om ze rendabel te krijgen, maar dat is volgens het college ter beoordeling van de aanvrager.

Procedure

Het nieuwe beleid wordt – na aanvaarding door de gemeenteraad – gepubliceerd. Het besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking. Tegen het besluit tot aanwijzing is geen bezwaar of beroep mogelijk. Dat is uiteraard wel het geval als de gemeente een vergunning verleend voor afzonderlijke windprojecten.