Lochem controleert strenger op alcoholbezit jongeren

0
(foto: pixabay.com)

LOCHEM – Alcoholgebruik en -bezit onder jongeren onder de 18 kan de komende tijd leiden tot een boete. Dat geldt ook voor de verkoop aan jongeren. De gemeente Lochem gaat handhavers op pad sturen voor onverwachte bezoeken aan evenementen, jongerenketen, horeca en supermarkten.

Boete
Er komt een gewenningsperiode, waarna de handhavers boetes gaan uitschrijven. Ondernemers die zich niet aan de regels houden riskeren in ernstige gevallen sluiting van hun bedrijf. De controles richten zich in eerste instantie op jongeren en de horeca.

Actieplan
De actie vloeit voort uit het in mei vastgestelde preventie- en handhavingsplan alcohol. Daarin staat dat er naast voorlichting ook kan worden opgetreden tegen overtredingen van de Drank- en Horecawet. Sinds 1 janauari 2014 is de leeftijdsgrens van alcoholgebruik opgetrokken van 16 naar 18 jaar.

Tot nu toe beperkte de gemeente zich tot voorlichting over de schadelijke effecten van alcohol. Uit cijfers blijkt dat dit niet het gewenste effect heeft.

Scholieren
Onderzoek van GGZ heeft uitgewezen dat het alcoholgebruik onder middelbare scholieren ondanks een afname nonix18g altijd fors is. In de vier weken voorafgaande aan het onderzoek dronk 31 procent van de scholieren alcohol. 27 procent dronk daarbij op één avond meer dan 5 glazen alcoholhoudende dranken gedronken.

Ouders
Opvallend is dat de onderzoekers vaststelden dat in de gemeente Lochem meer ouders instemmen met het alcoholgebruik van hun kind dan in de rest van de regio Midden-IJssel/Oost Veluwe.