Veel mentale problemen bij middelbare scholieren in de regio

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/APELDOORN – In 2021 ervaarde 18% van middelbare scholieren in de regio Noord- en Oost-Gelderland mentale problemen. Dit blijkt uit het verdiepende onderzoek van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd. In 2015 was dit aantal 9%. Een toename van mentale problemen ziet de GGD Noord- en Oost-Gelderland ook bij de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen, waar de helft van deze groep psychische klachten ervaart.

Sinds 2015 meet de GGD een toename van mentale problemen onder middelbare scholieren. In 2015 was dit 9%. Tijdens de coronapandemie, toen middelbare scholieren te maken hadden met verschillende beperkende maatregelen, is de toename verdubbeld tot 18%.

Groepen

De GGD ziet dat mentale problemen vooral voorkomen bij bepaalde groepen. Bijvoorbeeld bij jongeren die gepest worden, eenzaam zijn, stress ervaren, het thuis of op school niet leuk vinden, thuis moeite ervaren met rondkomen of geen vertrouwen hebben in de toekomst. Minimaal vier op de 10 van deze jongeren ervaart mentale problemen.

Volgens de GGD zou het goed zijn als deze signalen worden opgepikt door mensen uit de omgeving van de jongere, zoals familie, vrienden, docenten of de mentor op school, sporttrainers enzovoort. Bij zorgen kunnen zij met de jongere in gesprek gaan en zo nodig hulp inschakelen. Ook jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen spelen een belangrijke rol in de herkenning en doorverwijzing.

In beeld

Onderzoeker Eline Rots: “We zien een toename in het aandeel jongeren dat mentale problemen ervaart. Het is belangrijk dat hier vanuit verschillende partijen integraal actie op ondernomen wordt. Het huidige onderzoek laat zien welke groepen het vaakst mentale problemen ervaren; dit kan helpen om jongeren met mentale problemen sneller in beeld te krijgen en naar de juiste hulp te verwijzen.”

De toename van mentale problemen speelt bij zowel middelbare scholieren (vmbo/havo/vwo) als bij jongvolwassenen (16-25 jaar). Bij beide groepen komen mentale problemen meer voor bij meisjes en is de toename te zien tijdens de periode van de coronacrisis. 45% van de middelbare scholieren voelt zich (zeer) vaak gestrest. Oorzaken van stress die het vaakst worden genoemd zijn school of huiswerk, alles wat hij/zij moet doen en wat anderen van hem/haar vinden.

Stress

Onder de groep jongvolwassenen is dit niet anders; ruim vier op de 10 jongvolwassenen uit de regio geven aan zich (heel) vaak gestrest te voelen door één of meerdere factoren. Studie of school is hierbij de grootste bron van stress, gevolgd door werk/bijbaan en de combinatie van alles wat men moet doen.

Het bespreekbaar maken van problemen kan bijdragen aan de mentale gezondheid, vindt de GGD. Wanneer jongeren het gesprek aangaan met een volwassene die hij of zij vertrouwt, is de kans groot dat deze gevoelens tijdelijk zijn en plaats maken voor meer zelfkennis en zelfvertrouwen. Ook het in de klas bespreekbaar maken van mentale problemen is belangrijk.

Scholen

Jongeren leren dan dat ze over negatieve gevoelens mogen en kunnen praten en dat iedereen wel eens tegenslagen meemaakt. Daarnaast is het van belang dat er op scholen structurele aandacht komt voor het verlagen van en omgaan met stress én vergroten van weerbaarheid van alle jongeren. De GGD heeft een doorgaande leerlijn ontwikkeld die hier aandacht besteedt.

Hulplijnen
Heb je het even moeilijk en heb je behoefte aan een luisterend oor? Neem dan contact op met 088-0767000 of chat op deluisterlijn.nl. Denk je aan zelfdoding? Neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met 0800-0113 of chat op 113.nl.