Lochem bereidt juridisch strijd voor met Doornberg Recycling Almen

0
Een deel van de bandenvoorraad van Doornberg Recycling aan de Scheggertdijk in Almen (archieffoto: LochemsNieuws)

ALMEN/LOCHEM – Het gaat niet goed met de ontruiming van het bedrijfsterrein van Doornberg Recycling aan de Scheggertdijk in Almen. Maandagavond bleek dat de gemeente Lochem de messen al slijpt voor een juridische strijd. De gemeente telde eerder bijna drie miljoen neer voor het vertrek van de autobandenverwerker.

Eind 2018 werd bedongen dat Doornberg voor 15 april van dit jaar moest stoppen met het shredderen van banden en dat het terrein uiterlijk 1 augustus schoon opgeleverd dient te worden. Omdat het bedrijf wat later kon beginnen met het wegwerken van de enorme voorraad oude banden, mag de shredderaar – die voor veel overlast voor omwonenden zorgt – nog tot 1 mei draaien.

Vragen GroenLinks

De zaak kwam maandag op tafel via een vraag van GroenLinks in het vragen-halfuurtje van de Lochemse gemeenteraad. De fractie had geconstateerd dat de stapels banden op het bedrijfsterrein aan het Twentekanaal nog net zo hoog zijn dan toen de deal met de gemeente werd gesloten. Ook werd opgemerkt dat zelfs nu nog nieuwe banden werden aangevoerd.

In zijn beantwoording zei wethouder Bert Groot Wesseldijk dat het er inderdaad niet goed uitziet met de beëindiging van de activiteiten aan de Scheggertdijk. Dat het shredderen van de banden nog mocht doorgaan was puur bedoeld om de bestaande voorraad te verkleinen met het oog op de verhuizing. Van verkleining van de voorraad lijkt geen sprake. En ook een toegezegd plan van aanpak voor de ontruiming van het terrein is niet ingediend bij de gemeernte.

Gerechtelijke stappen

Groot Wesseldijk zegt dat de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) maandelijks controles houdt bij Doornberg en daarover rapporteert naar de gemeente. Ook is er nog rechtstreeks contact tussen gemeente en bedrijf. “Inmiddels zijn we begonnen met de voorbereiding van gerechtelijke stappen”, aldus de wethouder. Ook is de gemeente gestopt met betaling van de laatste delen van de verhuisvergoeding voor het bedrijf. Maar het grootste deel van de toegezegde 2,7 miljoen Lochems geld is al uitgekeerd.

Niet naar Zutphen

Doornberg was op het moment van de deal met Lochem al in gesprek met de gemeente Zutphen over een nieuwe locatie op de voormalige vuilstort Fort de Pol. Dit ketste medio vorig jaar af door een uitspraak van de Raad van State over de het Nederlandse stikstofbeleid bij natuurgebieden. Fort de Pol ligt dichtbij de IJssel.

Lochem is vast van plan om Doornberg hoe dan ook aan de gemaakte afspraken te houden.