Locatie Propschool: 10 tot 18 woningen

0
De Mr. G. Propschool (bron: Google streetview)

LOCHEM – Op de locatie waar nu de Mr. G. Propschool staat ontstaat na sloop ruimte voor 10 tot 18 woningen. Uit een startnotitie die in december door de gemeenteraad wordt behandeld staat dat omwonenden voor een groot deel meebepalen hoe het ruimtelijk wordt ingepast.

Verhuizing
De Propschool verhuist in de zomer van 2017, samen met de Prins Hendrikschool, naar een nieuw schoolgebouw aan de Burgemeester Leenstraat. Daarna volgt de sloop. De locatie tussen Barchemseweg, Groenewegje, Zwiepseweg en Frankenlaan wordt dan bouwrijp gemaakt. Het college van B en W schrijft het belangrijk te vinden dat er draagvlak is voor de wijze waarop het terrein bebouwd wordt. Omwonenden zijn in september geïnformeerd over de plannen en over hoe zijn kunnen meebeslissen.

Draagvlak
De locatie ligt tussen het Groenewegje, Frankenlaan, Zwiepseweg en de Barchemseweg. De gemeente vind het belangrijk dat er draagvlak is voor de wijze waarop het terrein bebouwd gaat worden. De omwonenden zijn in september geïnformeerd over de plannen en op welke wijze zij mee beslissen over de invulling van het terrein

Aanbesteding in vorm van prijsvraag

Eisen
Door middel van een prijsvraag worden geselecteerde partijen uitgenodigd om een bieding te doen waarbij zij vooraf getoetst worden op geschiktheid. De kwaliteit van de aanbiedingen zal eerst beoordeeld en vastgesteld worden door een jury op basis van een aantal vooraf bepaalde criteria. De jury bestaat uit een afvaardiging van de omwonenden en van de gemeente. De partij met de beste prijs-kwaliteitsverhouding mag het terrein gaan ontwikkelen in samenwerking met de omwonenden.

Wat vastligt is dat er minimaal 10 en maximaal 18 woningen worden gebouwd. De helft van de huizen moet levensloop-bestendin zijn. Verder moeten omvang en uiterlijk van de woningen zijn afgestemd op de omgeving. Verder zijn er eisen op het gebied van duurzaamheid. parkeren, groen- en speelvoorziening.

Als de gemeenteraad in december instemt met startnotitie worden de omwonenden opnieuw uitgenodigd om afspraken te maken over de volgende stappen.