Leerlingen en ouders Staring College op ‘kroegentocht’

0
Ouders in discussie in café La Touche. Links (staand) gespreksleider André Schutte (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Leerlingen van het Staring College gingen dinsdagavond (9/5) op ‘kroegentocht’ en ze namen hun ouders mee. Of was het toch andersom? Nogal wat jongeren gaven aan dat het voor hen een verplicht nummer was. Maar het thema – alcohol – bracht desondanks een aardige discussie teweeg.

Twee cafés
De ouders en leerlingen – totaal zo’n 40 personen – werden na een gezamenlijke introductie in de foyer van de schouwburg van elkaar gescheiden. De ouders gingen eerst naar café H2O en de jongeren naar La Touche. Later volgde een wissel. In het eerste café vertelden medewerkers van de gemeente over de handhaving van de regels rond alcohol en wees de GGD nog eens over de lichamelijke gevaren van (vroeg) alcoholgebruik.

Ervaringsdeskundige
Bij La Touche werd het gesprek geleid door André Schutte van GGNet die zichzelf vooral als ‘ervaringsdeskundige’ presenteerde. Na een aarzelend begin kreeg hij de discussie met de leerlingen goed op gang door prikkelende vragen te stellen. Ondanks de leeftijd van de leerlingen, meest 14 tot 17 jaar, bekenden de meesten al eens alcohol te hebben gedronken. Niet zelden in huiselijke kring en onder toezicht van de ouders, maar ook wel in kroeg of discotheek.

Scoren
Een 17-jarige vertelde bijvoorbeeld dat het bij discotheek Dieka in Markelo niet moeilijk is om een drankje te scoren. ,,Je laat gewoon een ouder iemand naar de bar gaan voor de bestelling”, zo zei ze. Kroegbaas en gelegenheidsgastheer Bert van Tuijl van La Touche merkte op dat dit inderdaad een lastig te bestrijden fenomeen is in de horeca, zeker bij grote drukte. Dezelfde leerlinge vertelde dat het haar ook bij hem al eens was gelukt om op die manier ‘te scoren’.

Verslaafd
Bijna alle leerlingen staken de hand op toen werd gevraagd wie denkt nooit verslaafd te kunnen raken aan alcohol. André Schutte hield hen voor: ,,Dat dacht ik ook.” De gespreksleider was in de jaren ’90 zwaar verslaafd maar is nu al 18 jaar ‘genezen’. Hij nuanceerde de houding van de leerlingen door te zeggen dat voor veruit de meesten gelukkig geldt dat ze inderdaad geen probleemdrinkers zullen worden. De jongeren hadden veel belangstelling over hoe het Schutte is vergaan.

Stom
De leerlingen vinden het overigens in meerderheid maar stom dat ze tot hun achttiende niet mogen drinken. Naast ‘gewoon onzin’ kwamen daarbij argumenten naar voor als ‘het is toch je eigen keuze’ en ‘als het niet mag gebeurt het stiekem’.

”Werkend achterlicht belangrijker dan drinkgedrag”

Ouders
Met de ouders ging de discussie vooral over de dilemma’s. Een moeder zei: ,,Ik vraag vaker of hun achterlicht het doet dan dat ik over drank begin.” Dat bracht de discussie al snel op het gegeven dat drinken in deze regio zo ‘gewoon’ is. Dat leidt tot sociale druk, oftewel het idee dat als je geen biertje of wijntje drinkt je niet mee doet.

Grenzen
Een moeder die een jaar geleden vanuit Amsterdam naar Lochem verhuisde verbaast zich daar hogelijk over. ,,Mijn zoon (15) zat in Amsterdam in een klas waar hooguit 2 of 3 klasgenoten dronken. Hier doet nagenoeg iedereen dat. Ik schrok daar wel van.” Daarbij viel het woord ‘grenzeloosheid’. Een ander merkte op dat het jongeren eigen is om de grenzen te verkennen en dat dat altijd wel zo zal blijven.

Voorbeeld
Iemand anders wees op de voorbeeldfunctie van ouderen: ,,Als je tegenwoordig ergens gaat lunchen zitten heel veel mensen tussen de middag al aan de wijn. Dat zien de kinderen ook.” De discussie eindigde met de hoop dat het groeiende inzicht over hoe slecht alcohol voor met name opgroeiende kinderen is het tij kan keren. Een vader: ,,In de jaren ’70 rookte vrijwel iedereen. Toen steeds meer duidelijk werd hoe slecht dat was en daar meer voorlichting over kwam, liep het tabaksgebruik snel terug.

Cijfers
Bij aanvang van de bijeenkomst wees wethouder Ingrid de Pagter op de cijfers die laten zien dat het alcoholgebruik onder jongeren in de gemeente Lochem hoger is dan elders. Ze vertelde over haar vroegere werk op de intensive care en eerste hulpafdeling van een ziekenhuis waar ze kinderen met alcoholvergiftiging binnen zag komen en over de indruk die dat maakte.

‘Succes mam’
De wethouder vertelde ook over de ervaringen met haar eigen kinderen. Over wakker liggen als ze laat thuiskwamen en zorgen rond het uitgaan. Haar dochter is studente en toen die hoorde dat haar moeder leerlingen van een middelbare school moest toespreken over alcoholgebruik was de korte reactie: ,,Nou, succes mam!”

De avond was georganiseerd door de Ouderraad van het Staringcollege, GGD Noord- en Oost-Gelderland, Tactus Verslavingszorg en de Stichting Welzijn Lochem.