We zijn meestal blij met onze buren

0
Foto ter illustratie (bron: unsplash.com)

(dit is een bericht van onze mediapartner LokaalGelderland.nl)
LOCHEM/GORSSEL
De meeste Nederlanders zijn dik tevreden over hun buren: maar liefst 82% van de Nederlanders vindt dat ze het getroffen hebben met de buren. Ze maken een praatje, drinken een borrel of organiseren samen een buurtbarbecue. In Oost-Nederland vinden we onszelf net iets gastvrijer dan de rest en hebben we ook vaker contact met meerdere buren of zelfs de hele straat. 

Samen eten
Ruim een kwart van de Nederlanders zou graag meer contact met de buren willen hebben, bijvoorbeeld door meer samen te eten, want dat zorgt volgens de meesten voor een veiliger en gezelliger buurt. Oosterlingen vinden zichzelf het meest gastvrij; ze beoordelen hun eigen gastvrijheid met een 7,4 – tegen het landelijke gemiddelde van een ruime 7. In het Oosten heeft men het meest van alle provincies contact met (bijna) de hele straat en gaat men gemiddeld vaker op de koffie of borrel bij de buren. Ook blijkt de buurtbarbecue populair in Oost-Nederland. 

Buurttafel
Dat blijkt uit het Buurttafel onderzoek dat marktonderzoeksbureau SAMR onder ruim 1100 respondenten heeft uitgevoerd in opdracht van Aviko uit Steenderen, dat hiermee het startsein geeft van de ‘Buurttafel campagne’. Het merk wil hiermee mensen dichterbij elkaar brengen door de liefde voor eten met elkaar te delen en samen plezier te beleven, en zo bijdragen aan een stukje socialisatie in de individualistische maatschappij. Het onderzoek geeft meer inzicht in hoe de Nederlander anno 2017 over zijn buren denkt en welke activiteiten bijdragen aan meer sociale contacten, sfeer en veiligheid.

Met wie heb je contact in de buurt?
– Directe buren (47%)
– Meerdere buren in de straat (58%) 
– (Bijna) de hele straat (9%) 

Praatje maken
Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders zijn directe buren kent. Zes op de tien kent meerdere buren in de straat, maar slecht een op de tien de hele straat of een deel van de wijk. De meeste Nederlanders maken buiten een praatje met hun buren. Verder drinken we wel eens koffie of een borrel, maar slechts 17% eet wel eens samen. Samen voetbal kijken of samen sporten gebeurt nauwelijks. Driekwart van de mensen vindt die hoeveelheid contact genoeg, maar de rest vindt dat te weinig. Zeker in het Westen heeft men meer behoefte aan contact met de buurt. 

Wat doen we met de buren/buurt?
– Buiten praatje maken (91%)
– Drinken wel eens koffie (42%) 
– Drinken wel eens een borrel (28%)

Buurtbarbeque
Van alle buurtinitiatieven staat de buurtbarbecue/ buurtfeest op nr 1. Bijna de helft van alle Nederlanders organiseert een activiteit in de straat, waarbij het samen eten of feesten het populairst is. Bijna een derde van Nederland heeft een (vaste) commissie voor activiteiten. Ook de WhatsApp groep, onder andere voor buurtpreventie, is in trek. 

Hoe organiseren we het buurtcontact?
– Gezamenlijke belangenvereniging zoals VVE (40%)
– (Vaste) commissie die activiteiten organiseert (31%)
– App of Whatsapp groep voor buurtpreventie (29%) 

Socialer
Van de respondenten is 77% ervan van overtuigd dat contact met de buren de sfeer en veiligheid in de buurt ten goede komt. 67% van de Nederlanders vindt dat je door samen te eten je buren beter leert kennen en dat de sfeer in de buurt er gezelliger van wordt. Een derde vindt dan ook dat de buurt wat vaker samen zou kunnen eten. Daarbij vindt men met name eten uit andere culturen heel aantrekkelijk. 

Het Oosten meest gastvrij?
– Eigen gastvrijheid: 7,2
– Gastvrijheid van de buren: 6,6
– Gastvrijheid in het Oosten: 7,4

Gastvrij?
De helft van alle Nederlanders heeft er geen probleem mee als de buren mee-eten, maar wil het wel van tevoren weten. Bij een derde van de mensen kunnen ze ook onverwacht aanschuiven, want er is altijd extra. Nederlanders beoordelen hun eigen gastvrijheid met een ruime 7 en die van de buren met een 6,6. Oosterlingen beoordelen hun eigen gastvrijheid hoger dan gemiddeld Nederland, met een 7,4. In het Oosten heeft men het meest van alle provincies contact met (bijna) de hele straat en gaat men – net als in het Zuiden – gemiddeld vaker op de koffie of borrel bij de buren. Regionaal blijken er meer verschillen in het buurtcontact te zijn. Regio West heeft met name spontane buurtactiviteiten, terwijl in Noord/Oost/Zuid het vaakst buurtbarbecues en –feesten organiseren. In het Westen heeft men van alle provincies het meest behoefte aan meer buurtcontact.