Kroon schorst raadsbesluit over FAB-clustering Laren

0
Dit is de omstreden plek bij de entree van Laren (archieffoto: MLZ)

LAREN/LOCHEM – De voorzieningenrechter van de Raad van State heeft een besluit van de gemeenteraad van Lochem over de FAB-clustering Laren geschorst. Dit betekent dat de initiatiefnemer van de bouw van 4 woningen aan de Zutphenseweg niet verder kan en dat de gemeente geen vergunningprocedures mag voeren tot dat de Raad van State uitspraak heeft gedaan in de bodemprocedure.

Het is een verhaal zonder einde die langzamerhand ook het nodige gemeenschapsgeld kost. De Raad van State vernietigde eerder al het betrokken bestemmingsplan. De gemeente nam daarop een deskundige in de arm, die adviseerde een herstelbesluit te nemen want dan zou alles wel goed komen. De voorzieningenrechter heeft onvoldoende vertrouwen in de goede afloop en oordeelde dus dat geen verdere actie mag worden ondernomen ter realisatie van het bouwplan.

Uitleg…
Voor wie de soap tot nu toe niet heeft gevolgd: FAB staat voor Functieverandering Agrarische Bebouwing. Kort door de bocht gezegd komt het erop neer dat (ex-)agrariërs niet meer gebruikte opstallen slopen en daar het recht op de bouw van een burgerwoning voor terug krijgen. Omdat niet iedereen behoefte heeft aan een woning op het eigen erf, kunnen deze bouwrechten worden geclusterd op een andere locatie. Lees HIER eventueel meer over wat eraan voorafging.)

Vier woningen

In Laren willen de initiatiefnemers vier woningen bouwen aan de rand van de bebouwde kom, aan de Zutphenseweg. De grond hebben ze al in bezit. Het plan is tegen het zere been van een aantal omwonenden die zich hebben verenigd in Belangenvereniging MLZ (Mooi Laren Zuid). Er is de afgelopen jaren een verbeten strijd ontbrand met de gemeente.

Na het genoemde herstelbesluit stapten MLZ en anderen opnieuw naar de Raad van State. Die moet de zaak nog inhoudelijk behandelen en dat kan wel nog even duren. De initiatiefnemer beloofde geen stappen te zetten zolang de bodemprocedure loopt. Desondanks is in maart van dit jaar toch een Omgevingsvergunning verleend voor één van de vier woningen. Dit gebeurde op basis van het omstreden bestemmingplan. Om te voorkomen dat dit nog eens gebeurt is een voorlopige voorziening gevraagd bij de Kroon.

Belofte

Tijdens een zitting op 14 oktober is dit verzoek besproken. De gemachtigde van bouwbedrijf Meutstege BV gaf toe dat niet is gewacht met de met de vergunningaanvraag, maar dat voor de overige drie woningen wel pas op de plaats wordt gemaakt. De voorzieningenrechter vindt echter dat met de schending van de belofte het spoedeisende karakter van de gevraagde schorsing van het raadsbesluit is aangetoond.

Inhoudelijk kan de voorzieningenrechter niet op de kwestie ingaan, maar er wordt wel een inschatting gemaakt of het bestemmingsplan al dan niet in stand blijft in de bodemzaak. De gemeenteraad moet zich enige zorgen maken want tijdens de zitting bleek dat het besluit van oktober vorig jaar op onderdelen nog steeds indruist tegen het eigen FAB-beleid.

Slooplocaties

Zo is niet zeker of het verweer van de raad dat de bewoners niet ontvankelijk verklaard zullen worden als het gaat om de slooplocaties kans van slagen heeft. De locaties liggen rond Laren en bij Barchem. De vraag is of de zogeheten relativiteitsvereiste hier telt en of de protesterende Larenaren daar iets van mogen vinden. Zo wonen immers niet in de buurt van slooplocaties maar een verband met het door hen bestreden besluit lijkt niet vergezocht. De voorzieningenrechter vindt die kwestie echter te complex en liet weten dit buiten beschouwing te laten.

Wel werd ter zitting vastgesteld dat het besluit van de gemeenteraad over het bestemmingsplan op onderdelen in strijd lijkt met de tekst uit het eigen FAB-beleid. Daar staat onder meer dat clustering van bouwrechten alleen mag plaatsvinden op een ‘agrarisch bedrijfsperceel’. Daarvan is in Laren geen sprake. Het gaat om een weiland dat weliswaar een agrarische bestemming heeft, maar geen bedrijfsbestemming.

Geen argumenten

De gemeenteraad is van mening dat verplaatsing naar een locatie met een andere bestemming mogelijk is als het daar in meerderheid voor kiest. De rechter is er niet van overtuigd dat die opvatting standhoudt in de bodemzaak. De raad heeft onvoldoende argumenten aangevoerd voor het afwijken van het geldende beleid, zo luidt het voorlopige oordeel. Omdat de kans bestaat dat uiteindelijk wordt geoordeeld dat in strijd met het FAB-beleid is gehandeld, kwam het tot de uitspraak dat het raadsbesluit over het bestemmingsplan FAB-clustering Laren geschorst dient te worden.

De belanghebbenden moeten overigens ook weer niet te vroeg juichen. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

‘Lochum’

In de stukken van de Raad van State wordt Lochem tot twee keer toe geschreven als ‘Lochum’.