MmL stelt vragen over uitrol kerngericht werken

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – De fractie van Meedenken met Lochem (MmL) heeft schriftelijke vragen gesteld over de kerngerichte aanpak van de gemeente en uitvoering van het beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Het lijkt erop dat het college geen uitvoering geeft aan een motie uit 2019 die wil dat het nieuwe beleid binnen 2 in plaats van 5 jaar wordt uitgerold.

Gemeente en Circulus-Berkel willen bij het beheer van de openbare ruimte kerngericht gaan werken. Dit houdt onder meer in dat elke kern in de gemeente een ‘eigen’ voorman van Circulus-Berkel krijgt, die gemakkelijk aanspreekbaar is en die snel kan reageren op eventuele klachten en wensen. De scheve stoeptegel moet op die manier snel en zonder bureaucratisch gedoe worden recht gelegd. De voorman staat aan het hoofd van een gebiedsteam dat het werk uitvoert.

Dorpsraden

Ook worden de dorpsraden betrokken bij de planning van onderhoud van de openbare ruimte. Initiatieven uit de kernen om de eigen woonomgeving mede vorm te geven en te onderhouden kunnen worden ondersteund en gestimuleerd. De gedachte is dat de inwoners meer worden betrokken bij hun omgeving en waar mogelijk ook zelf een bijdrage leveren aan de verbetering ervan. Daarbij is ook aandacht voor biodiversiteit, duurzaamheid, klimaat en het onderhoudsniveau.

De motie van MmL werd in februari 2019 mede ingediend door VVD, GroenLinks, Gemeentebelangen en D66. Het college van B&W schreef afgelopen zomer een memo waarmee de raad op de hoogte werd gebracht van de voortgang. Daarin wordt de oude planning opgevoerd, waardoor het lijkt dat de motie – en dus de wens van de raad – in de wind is geslagen. In die oude planning is sprake van uitrol tot in 2028.

Stand van zaken

MmL wil weten hoe het college alsnog uitvoering wil geven aan de motie. Ook wil de fractie weten of er al concrete ideeën of wensen uit de kernen zijn gekomen en wat hiermee is gebeurd.

Uit de memo aan de raad is af te leiden dat de nieuwe aanpak als eerste is uitgerold in Almen. Inmiddels zijn er gesprekken gestart met Harfsen, Laren en Gorssel. Dit geldt ook voor de Lochemse wijken Berkeloord en Enklo. Volgens plannen worden eerst de besturen van dorpsraden of werkgroepen geïnformeerd over het nieuwe beleid, waarna per kern afspraken worden gemaakt. Dit zou in Harfsen, Laren en Gorssel nog dit jaar afgerond moeten zijn.