‘Kop van Oost’ Lochem: 125 duurzame woningen

0
Het plangebied 'Kop van Oost' ligt tussen kanaal en Berkel en vanaf het gemeentehuis oostwaarts. (Bron: Google Streetview)

LOCHEM – De gemeente Lochem hoopt in 2020 te starten met de bouw van 125 duurzame en kwalitatief hoogwaardige woningen in het gebied tussen Twentekanaal en Berkel dat (voorlopig) de naam ‘Kop van Oost’ heeft meegekregen. De gemeenteraad besluit in mei over het bijbehorende stedenbouwkundig plan.

Duurzaam
Inwoners en raadsleden zijn betrokken bij het opstellen van het nieuwe stedenbouwkundig plan. Het resultaat is een duurzame woonwijk aan het water met mogelijkheid om te werken. Er moet een gevarieerd aanbod aan woningen ontstaan. Van de in totaal 125 woningen worden er 45 appartementen. Er is veel ruimte voor openbaar groen in de nieuwe wijk.

Het plangebied ‘Kop van Oost’ in kaart. (bron: Google Maps)

Behoefte
De gemeente schrijft in een persbericht dat woningbouw op de betrokken locatie voorziet in behoefte. Ook zou het bijdragen aan het behoud van voorzieningen in Lochem. Meer inwoners nabij het centrum kunnen een impuls betekenen voor de plaatselijke economie, zo is de gedachte. De gemeente mag de komende jaren 850 woningen bouwen waarvan zo’n 400 in de kern Lochem.

Bedrijven
Het gaat om het gebied tussen het gemeentehuis aan de Hanzeweg en het pad naar de stuw in de Berkel. Daar staan nu nog de bedrijfspanden van sport- en speeltoestellenfabrikant Nijha en Stemin (aandrijftechniek). Het voormalige pand van Lochem Druk is al in het bezit van de gemeente. Het wordt momenteel gebruikt door Circulus-Berkel. Dit bedrijf verhuist over niet al te lange tijd naar een pand op Aalsvoort dat nu in aanbouw is.

Besluitvorming
De gemeenteraad neemt op 15 mei een besluit over het stedenbouwkundig plan en het voorstel over hoe het gebied ontwikkeld gaat worden. Het college van B&W stelt de raad voor om 2,7 miljoen euro uit te trekken. Na goedkeuring van de raad kan een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage worden gelegd, met een ontwerp-exploitatieplan.

Woensdag (5/4) werden de handtekeningen gezet onder het plan ‘Hanzepoort’, door gemeente, grondeigenaar en aannemer. (foto: gemeente Lochem)

Etalage
Even verderop zijn plannen voor 24 kavels voor woningen met kleinschalige bedrijvigheid. Daarbij gaat het om een terrein aan de Haalmansweg, naast de nieuwe winkel van Aldi. Dit plan, dat ‘Hanzepoort’ is gedoopt, is in een verder gevorderd stadium, maar nog niet helemaal rond. Beide plannen maken deel uit van wat ‘de etalage naar de toekomst’, waar al jaren over wordt gepraat. Dat omvat het hele gebied tussen kanaal en Berkel. Het nieuwe gemeentehuis van Lochem was de eerste concrete stap op weg naar realisatie.