Knellende parkeernorm rond oude Aldi Lochem aangepast

0
De voormalige Aldi ziet er na jaren van leegstand niet erg florissant uit (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Door af te wijken van de norm voor het aantal parkeerplaatsen per wooneenheid lijkt er schot te komen in de realisatie van nieuwe woningen voor ouderen en jongeren op de plek van de voormalige Aldi en Groene Kruisgebouw aan de Zuiderbleek. Op basis van een besluit van B&W hierover kan woningcorporatie Viverion verder met de planvorming.

[update] In een eerdere versie van dit bericht stond dat Viverion 45 appartementen en 6 tot 8 eco-studio’s wil bouwen. De aantallen zijn, ten opzichte van eerdere plannen, bijgesteld tot 35 appartementen en 9 eco-studio’s voor jongeren.

Volgens de geldende normen moet er voor elke nieuwe wooneenheid anderhalve parkeerplek worden gerealiseerd. Dat knelt bij plannen zoals die van Viverion. Het gaat namelijk om relatief veel woonheden op een kleine oppervlakte. In de dichtbebouwde omgeving is niet veel ruimte voor nieuwe parkeerplaatsen. Bovendien gaat het bij het plan om wooneenheden voor doelgroepen waarbij autobezit niet vanzelfsprekend is.

‘Dubbelgebruik’

Viverion denkt aan ongeveer 35 appartementen op de plek van de voormalige Aldi en 9 eco-studio’s voor jongeren in plaats van het Groene Kruisgebouw. In overleg met de gemeente is nu besloten tot ‘dubbelgebruik’ van bestaande parkeerplaatsen en de aanleg van 39 nieuwe plaatsen.

De bestaande parkeerplaatsen rondom de oude Aldi worden overdag meest gebruikt door personeel en bezoekers van de nabijgelegen school. Toekomstige bewoners met een auto zullen naar verwachting vooral ‘s avonds en ‘s nachts behoefte hebben aan een parkeerplek. Door de verschillende behoeftes en piekmomenten wordt zogeheten ‘dubbelgebruik’ mogelijk.

Doorstroming

Ook is rekening gehouden met statistische gegevens waaruit blijkt dat het autobezit onder mensen van 60 jaar en ouder lager is dan gemiddeld. De nieuwe woningen zijn vooral bedoeld voor ouderen. Viverion hoopt zo de doorstroming op gang te brengen. Ouderen laten vaak een grotere woning achter, die geschikt zijn voor gezinnen. Ook daar is veel behoefte aan.

Verder wil Viverion eco-studio’s van hout, met een vloeroppervlak van maximaal 35m2, realiseren voor jongeren tot 27 jaar. Deze doelgroep – die vaak bewust met het milieu en duurzaamheid om wil gaan – is in de regel goed bekend met het concept ‘deelsamenleving’, waaronder het gebruik van deelauto’s. Door gebruik te maken van een tijdelijk huurcontract wordt bovendien de kans beperkt dat er in deze studio’s gezinsvorming plaatsvindt. Voor de eco-wooneenheden wordt bovendien afgesproken dat de bewoners bij het in gebruik nemen van de woning geen auto bezitten.

Deelauto’s

Viverion wil het gebruik van deelauto’s bevorderen door zelf contracten af te sluiten voor minimaal twee van zulke auto’s. Huurders van de eco-wooneenheden worden verplicht deel te nemen aan het concept van deelauto’s, voor huurders van de reguliere appartementen is dit een optie. Het toepassen van deelauto’s verlaagt het autobezit en dus de behoefte aan parkeerruimte, zo is de gedachte.