Omgekeerde vlaggen weg na overleg boeren en gemeente

0
Kjelt Klein Baltink en wethouder Marja Eggink voor het Lochemse gemeentehuis (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/LAREN – In de loop van deze week worden de omgekeerde vlaggen in de gemeente Lochem weggehaald, voor zover deze langs de openbare weg hangen. Boeren en de gemeente hebben dat in overleg besloten. Of de boeren de vlaggen zelf verwijderen of dat de gemeente dit door een ingehuurd bedrijf laat doen, is nog onderwerp van gesprek.

De omgekeerde vlaggen moeten weg vanwege de verkeersveiligheid. Duisternis, regen en wind kunnen ervoor zorgen dat de vlaggen losraken en wegwaaien. Vlaggen op eigen terrein mogen wel blijven hangen. De gemeente krijgt overigens de nodige klachten van inwoners die zich storen aan de omgekeerde vlaggen. Ook bij Circulus komen dergelijke klachten binnen. Inmiddels hebben PvdA, GroenLinks en LochemGroen! schriftelijke vragen gesteld over wanneer de gemeente de vlaggen gaat weghalen.

Verstandhouding

Het lijkt erop dat de verstandhouding tussen de boeren en de gemeente sterk is verbeterd sinds er eind juni afval voor de deur van het gemeentehuis werd gestort en het gebouw met vuil water uit een giertank bespoten. Al is niet helemaal duidelijk of dat ook voor alle boeren geldt. Wethouder Marja Eggink sprak vorige week met vijf boeren, die allemaal op persoonlijke titel aan tafel zaten. Toen werd de afspraak over de vlaggen gemaakt. Ook werden wederzijdse zorgen en gevoelens uitgewisseld. De wethouder en jonge boer Kjelt Klein Baltink gaven maandagochtend een toelichting.

Marja Eggink: “Als gemeente hebben we nog eens duidelijk gemaakt dat we op het stikstofdossier niet heel invloed hebben. Maar we hebben wel begrip voor onze boeren en willen ze ondersteunen waar mogelijk. De agrarische sector is heel belangrijk in deze gemeente. We hebben, naast veel boeren, een aantal grote werkgevers zoals ForFarmers en FrieslandCampina. En verder zijn er veel bedrijven afhankelijk van de sector, zoals loonwerkers en mechanisatiebedrijven. We zijn dus op verschillende fronten afhankelijk van de sector en maken ons zorgen dat mogelijk een deel wegvalt door regelgeving.”

Onzekerheid

Kjelt Klein Baltink: “We zitten als boeren al drie jaar in onzekerheid over de stikstofplannen van het Kabinet. Voor de zomer bleek dat ze de harde aanpak willen doorzetten. Dat was aanleiding voor zichtacties, zoals de omgekeerde vlaggen en borden langs de weg.” Zelf is hij melkveehouder in Kring van Dorth. “Ik ben de vierde generatie op ons bedrijf en ik wil graag door. Door allerlei regels wordt dat steeds lastiger. En het is onduidelijk waar we over 10 jaar staan.”

Hij wijst op de stapeling van regels die de bedrijfsvoering beïnvloeden. “Door de fosfaatregels hebben we al tien procent moeten inleveren en nu dreigt dat we minimaal 12 procent terug moeten door het stikstofbeleid. En wie weet wat er nog meer aankomt.” Het grootste deel van de gemeente Lochem en de Achterhoek staat op de omstreden kaart van stikstofminister Van der Wal ingetekend voor een reductie van 12 procent. In de buurt van gevoelige natuur kan dit verder oplopen. In de gemeente Lochem is dat het geval bij de uiterwaarden van de IJssel en rond Stelkampsveld bij Barchem. Daar zijn al boerderijen uitgekocht en verplaatst. Sommige van die boeren worden nu overigens ook op hun nieuwe locatie weer bedreigd door de stikstofplannen.

Harmonie

Kjelt Klein Baltink, die zelf is betrokken bij ‘Voll Gass’, noemt de harmonie onder boeren bijzonder. Volgens hem heeft dat ook wel iets met mentaliteit in deze regio te maken. “Jonge boeren staan niet alleen. Ook boeren van rond 60 jaar doen gewoon mee met de acties.” Tijdens het vorige week gehouden gesprek met de gemeente waren boeren in de leeftijd van 22 tot 60 jaar aanwezig.

Boeren die geen opvolging hebben kijken deels reikhalzend uit naar de uitkoopregeling. Daar is veel geld voor beschikbaar. Klein Baltink zegt die gevallen ook wel te kennen en zegt: “Er is niks tegen vrijwillige uitkoop. Gedwongen uitkoop of verplaatsing stuit op verzet. Een boerenbedrijf verplaatsen ligt gevoelig omdat het vaak familiebedrijven zijn die al lang op dezelfde plek staan.”

Gesprek

In de gemeente Lochem werden de vlaggen in augustus ook al eens weggehaald van de openbare weg. De gemeente deed dit met het oog op de Indië-herdenkingen op 14 en 15 augustus. Marja Eggink: “Dat weghalen verliep goed, totdat een aantal boze boeren in Laren daar een stokje voor staken. Ze reden het voertuig van het bedrijf dat de vlaggen verwijderde klem. Alsof het zo moest zijn, kwam ik daar net langsfietsen. Ik ben toen het gesprek aangegaan.”

Dat werd een gesprek op een grasveld in Laren met alle betrokkenen, waaronder ook politie en de handhavers van de gemeente. “Er werd koffie gehaald en ondanks de boosheid werd het een goed gesprek. We wisselden ook contactgegevens uit zodat we elkaar kunnen bereiken als dat nodig is. In gesprek blijven is volgens mij juist nu heel belangrijk”, aldus de wethouder.

Advies Remkes

Deze week wordt een advies verwacht van onderhandelaar Johan Remkes, die namens het Kabinet onder meer met boeren en natuurorganisaties sprak. De uitkomst wordt met spanning tegemoet gezien. Op de vraag of er nog boerenacties op stapel staan zegt Kjelt Klein Baltink dan ook: “Dat hangt af van waar Remkes mee komt. Concrete plannen hebben we nu niet.”

De gemeente Lochem heeft op het stikstofdossier nog weinig vernomen van de provincie Gelderland. Een eerste gesprek volgt later deze week. Bestuurlijk behoort Lochem tot de Cleantech Regio, voorheen Stedendriehoek, maar voor het stikstofoverleg is de gemeente uitgenodigd om aan te schuiven bij de Achterhoek. Wethouder Eggink zegt daar blij mee te zijn omdat Lochem op landbouwgebied veel meer met de Achterhoek heeft dan met de driehoek Apeldoorn, Deventer, Zutphen.

Afspraak

De wethouder en Kjelt Klein Baltink zijn het eens dat er momenteel sprake is van grote onzekerheid, een gevoel van onrecht en van onmacht. Dat leidde tot de afspraak aan de bel te trekken als er iets is waarmee de gemeente de boeren kan helpen. En omgekeerd ook als de gemeente in gesprek wil over bepaalde ontwikkelingen.

De omgekeerde vlag gold vanaf de 16e eeuw als een noodsignaal in de scheepvaart. De boeren hebben dit signaal overgenomen als teken dat de sector in nood verkeert en dat er hulp nodig is. Ook mensen met andere zorgen over overheidsbeleid hebben dit symbool overgenomen.