Kap van laanbomen Gorssel nader onderzocht

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

GORSSEL/LOCHEM – Vorige week werd de kap van een aantal laanbomen aan de Elfuursweg in Gorssel stilgelegd. Op dat moment was onduidelijk of de eigenaar al dan niet in zijn recht stond en vooral ook of hij ook echt de eigenaar is. Dat laatste is nog steeds niet duidelijk en onderwerp van juridisch onderzoek. Dat bleek maandag uit antwoorden van het Lochemse college op vragen van LochemGroen!.

Een van de vragen is of de provincie inderdaad de vergunningverlener is in dit geval. Het antwoord van wethouder Lex de Goede was ‘ja’, met dien verstande dat er geen vergunning wordt verleend maar dat een melding moet worden gedaan. Dat moet als het gaat om de kap van meer dan 20 bomen in een rij of bij een bosperceel van meer dan 10 are.

Verbazing

Verbazing alom over deze procedure. Als de provincie niet binnen 6 weken reageert op een melding, mag de melder aannemen dat er geen bezwaar is. Onduidelijk blijft in zo’n geval of de provincie überhaupt inhoudelijk heeft gekeken naar de kwestie, laat staan of is beoordeeld of de melder wel de eigenaar is van de bomen. Zo kan het gebeuren dat iemand begint met kappen en dat ook de gemeente daardoor wordt verrast. In Gorssel waren de eerste 5 eiken al geveld toen de buurt aan bel trok.

LochemGroen! zocht contact met de provincie en kreeg onder meer te horen dat de gemeente wel iets kan doen. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kan worden opgenomen dat een melder verplicht wordt om naast de provincie ook de gemeente op de hoogte te stellen. Dat voorkomt verrassingen.

Laanbomen

In het concrete geval in Gorssel gaat het om 75 bomen aan de Elfuursweg, Huzarenlaan en Dommerholtsweg. Lochem heeft eigen beleid voor vaak beeldbepalende laanbomen, maar de voor velen ontnuchterende constatering is nu dat dit beleid buitenspel komt te staan als het om meer dan 20 bomen gaat.

Wethouder De Goede liet weten dat de gemeente in gesprek is met alle betrokken partijen maar dat het onderzoek nog loopt. Daartoe opgeroepen door LochemGroen! gaf de wethouder aan dat hij de provincie wil vragen om meldingen in het vervolg met de gemeente te delen. Hij voegde eraan toe dat het aan de provincie is om daar een besluit over te nemen.