LochemGroen! ontevreden met reactie B&W over bomenkap

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

GORSSEL/LOCHEM – LochemGroen! is niet tevreden met de antwoorden van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen over het kappen van bomen aan de Elfuursweg in Gorssel. De fractie pleit ervoor om in de APV op te nemen dat het kappen van meer dan 20 laanbomen niet alleen bij de provincie wordt gemeld, maar ook bij de gemeente.

LochemGroen! stuurde een persbericht en een ingezonden brief over dit onderwerp. Die zijn inhoudelijk nagenoeg identiek, maar voor de volledigheid plaatsen we de tekst van de ingezonden brief integraal onder dit artikel.

De zaak kwam aan het rollen toen op 2 december bleek dat aan de Elfuursweg bomen werden gekapt. Vijf exemplaren hadden al het loodje gelegd toen omwonenden alarm sloegen, via onder meer LochemGroen! en de handhavers (BOA’s) van de gemeente Lochem. Die laatsten legden het werk stil omdat onduidelijkheid bestond over de legaliteit van de werkzaamheden.

Termijn verstreken

Al snel bleek dat er al veel eerder een melding bij de Provincie Gelderland was gedaan voor de kap van in totaal 75 laanbomen. Bij meer dan 20 bomen is de weg via de provincie een vereiste. Bij minder bomen moet een vergunning worden aangevraagd bij gemeente. Inmiddels is vast komen te staan dat termijn waarbinnen gekapt mocht worden was verstreken. Dat moet binnen een jaar na de melding en die was van januari 2021. Uit de antwoorden van B&W op vragen van LochemGroen! blijkt dat de ‘eigenaar’ in de veronderstelling verkeerde dat uitstel was verleend. Waarop die veronderstelling is gebaseerd is onduidelijk.

Verder speelt nog het zogeheten pootrecht dat de eigenaar claimt te bezitten. Pootrecht is een oude term voor het recht dat grondbezitters hebben om bomen te rooien op grond voor en langs het eigen perceel. Meestal gaat het om een berm van een weg, zoals dit ook aan de Elfuursweg het geval is. Of de opdrachtgever dit recht in dit geval ook echt bezit wordt nog uitgezocht. De man heeft een boerderij aan de betrokken weg. Zelf wil hij geen vragen beantwoorden over de kwestie.

Verrassingen

Door de procedure met de meldingen via de provincie kunnen gemeenten en omwonenden voor verrassingen komen te staan. In tegenstelling tot vergunningen publiceert de provincie meldingen niet en de gemeente wordt niet op de hoogte gebracht. Ook niet als de gemeente hierom vraagt. De provincie zegt daar geen ambtelijke capaciteit voor te hebben. Overigens hoort ook de melder vaak niets meer vanuit Arnhem. Als de wettelijke termijn van 6 weken is verstreken zonder een reactie, mag worden begonnen met de kap.

Door het systeem van meldingen en het ontbreken van openbare publicatie hiervan is bezwaar of beroep niet mogelijk. Dat kan alleen in geval er een vergunning is verleend. Wie op de hoogte is van een melding kan de provincie vragen of op de juiste wijze is getoetst. En tenslotte is de ‘zwaardere route’ via de rechter een optie. Maar ook dan moet de kapmelding bekend zijn bij wie deze wil betwisten.

Oproep inwoners

LochemGroen! zocht contact met provinciale politieke partijen, in de hoop dat de provincie in de toekomst minimaal de gemeente op de hoogte stelt van meldingen. De partij zegt de stem te willen zijn van mensen die zich zorgen maken over deze gang van zaken. Daarom doet het een oproep aan inwoners om een mail te sturen naar info@lochem.nl waarin wordt gevraagd om het onderwerp op de agenda te zetten. Doel is de APV aangepast te krijgen.

De volledige antwoorden van het college van B&W op vragen van LochemGroen! zijn HIER te lezen.

INGEZONDEN BRIEF LOCHEMGROEN!

LochemGroen! niet tevreden met antwoorden over illegale bomenkap

LochemGroen! was 2 december aanwezig om te protesteren tegen de kap van bomen aan de Elfuursweg in Gorssel. Er bleek een kapmelding voor 75 bomen bij de provincie te zijn gedaan, maar of de bomen van de aanvrager of van de gemeente waren is nog steeds de vraag. De gemeente had de bomen in onderhoud en ze stonden op gemeentegrond. Ook was de termijn waarbinnen gekapt mocht worden al verstreken en is de herplantplicht van eerder gekapte bomen nog niet uitgevoerd.

Alle reden dus om de kap voorlopig stil te leggen, wat de boa’s van de gemeente dan ook deden. Bij navraag bij het college bleek, dat kap van meer dan 20 bomen door de eigenaar gemeld moet worden bij de provincie. Die geeft aan dat meldingen niet doorgegeven worden aan de betreffende gemeente, ook niet als de gemeente daarom verzoekt. LochemGroen! heeft daarom contact gezocht met de provinciale politiek om dit wel voor elkaar te krijgen. Immers: via de bestuursrechter is een kapvergunning aan te vechten, maar dan moet je het wel weten.

Bomen beschermen in APV is mogelijk
Een tweede spoor is het opnemen van laanbomen als beschermd in een Algemene Plaatselijke Verordening. De gemeente Epe heeft dat ook. Hierdoor moeten inwoners die bomen willen kappen ook bij de gemeente aankloppen. Het college geeft aan dat de gemeente hier vanwege de hoeveelheid werk die het met zich meebrengt hier 10 jaar geleden niet voor heeft gekozen.

LochemGroen! vindt dat bomen in het algemeen en laanbomen in het bijzonder meer bescherming genieten dan nu blijkbaar door de provincie geboden wordt. Het coulissenlandschap staat in zowat elk beleidsdocument als hét belangrijkste argument voor toeristen om hier te komen en voor inwoners als reden om hier te willen wonen. Daarbij is er een grote opgave voor klimaat en biodiversiteit.

LochemGroen! en gemeente ontvingen veel reacties van verontruste burgers. LochemGroen! wil deze stem graag vertolken en roept daarom inwoners op zich massaal uit te spreken voor een beschermde status van laanbomen in een APV. Doe je ook mee? Mail naar info@lochem.nl tav raad en college en het onderwerp komt op de agenda.

Afzender:
Fractie LochemGroen!